Palvelut - 253019-2019

31/05/2019    S104    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Kotka: Kiinteistöpalvelut

2019/S 104-253019

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Kotkan Asunnot Oy
0159932-6
c/o Hankinta Taitoa Tornatorintie 3
Kotka
48100
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@taitoa.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.taitoa.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kotkan kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Kotkan kaupungin eri kaupunginosissa

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kotkan Asunnot Oy pyytää tarjousta Kotkan kaupungin alueella omistamiensa asuintalojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen tuottamisesta. Kotkan Asunnot Oy omistaa yli 130 asuinrakennusta, joissa on yhteensä noin 2 650 asuntoa.

Tässä kilpailuksessa kiinteistömassa on jaettu alueellisesti kolmeen (3) osa-alueeseen:

– Alue 1: Kotkansaari ja lähisaaret (noin 35 taloa ja 819 asuntoa)

– Alue 2: Länsikotka (noin 48 taloa ja 833 asuntoa)

– Alue 3: Itäkotka (noin 49 taloa ja 954 asuntoa).

Tarjouksen voi tehdä 1-3 osa-alueesta. Valituksi voi tulla enintään kahteen (2) osa-alueeseen. Tarjouksessa tulee antaa kaikista osa-alueen kohteista kiinteä kuukausihinta, joka sisältää siivouksen, kiinteistönhoidon sekä pyydetyt yksikköhinnat ja laskennalliset työajat.

Tarjouksen jättämisen edellytys on kohteisiin tutustuminen. Lisätietoa kohdassa Kuvaus hankinnasta. Sopimus alkaa 1.5.2019 ja se on voimassa toistaiseksi, vähintään kolme (3) vuotta.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 2 139 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Alue 1: Kotkansaari ja lähisaaret (noin 35 taloa ja 819 asuntoa)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouksen jättämisen edellytys on kohteiden pakollinen tutustuminen, joka järjestetään tarjoajille. Kohteisiin tutustumisen kiinteistökierrokselle on ilmoittauduttava 23.11. 2018 klo 15:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kotkanasunnot@kotka.fi. Tarjoajan tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, ei kohteiden esittelytilaisuuksissa vastata tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin, vaan kysymykset esitetään ja niihin vastataan Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta, jolloin kaikki tarjouspyyntöön tutustuneet yritykset saavat kaikkiin esitettyihin kysymyksiin vastaukset. Lisätietokysymykset on lähetettävä 2.1.2019 klo 12:00 mennessä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 70
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: Hinta 70 %, laatu 30 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Alue 2: Länsikotka (noin 48 taloa ja 833 asuntoa)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. kuvaus osasta 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 70
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: Hinta 70 %, laatu 30 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Alue 3: Itäkotka (noin 49 taloa ja 954 asuntoa)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kuvaus osasta 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 70
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: Hinta 70 %, laatu 30 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 215-492343
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 1
Nimi:

Alue 1: Kotkansaari ja lähisaaret (noin 35 taloa ja 819 asuntoa)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
21/02/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy
2207532-9
Kotka
Suomi
NUTS-koodi: FI1C4
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 139 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 2
Nimi:

Alue 2: Länsikotka (noin 48 taloa ja 833 asuntoa)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
21/02/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Kotkan Saaret Oy / Suulisniemen huolto
1590945-2
Kotka
Suomi
NUTS-koodi: FI1C4
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 139 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 3
Nimi:

Alue 3: Itäkotka (noin 49 taloa ja 954 asuntoa)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
21/02/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy
22075329
Kotka
Suomi
NUTS-koodi: FI1C4
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 139 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/05/2019