Services - 253098-2018

13/06/2018    S111    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Sweden-Umeå: Special-purpose road passenger-transport services

2018/S 111-253098

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Umeå
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sweden
Telephone: +46 90161573
E-mail: anders.blom@umea.se
NUTS code: SE

Internet address(es):

Main address: http://wwww.umea.se/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=36937
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=36937
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Skolskjutsar Robertsfors

Reference number: 18072
II.1.2)Main CPV code
60130000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Avtalet omfattar skolskjutsar från elevers hem i Robertsfors kommun eller en plats i närheten, till och från grundskolor och gymnasieskolor, samt till och från hållplats för kollektivtrafik. Finns linjetrafik ska den nyttjas i första hand. Omfattningen varierar över tiden och är beroende av, antalet elever med behov av skolskjuts, samt omfattningen av kollektivtrafik.

Skolskjutsar ska kunna utföras under hela dagen på skoldagar samt under skolloven för elever som har lovskola. Skolskjutsar under skoldagen sker mellan skolor, för klasser som har lektioner på annan skola. Skolskjutsar omfattar även friluftsdagar och studieresor i kommunen och utanför, samt skolskjuts till simskola i Robertsfors ca. 2 veckor under sommarlovet.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
60130000
60120000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE
II.2.4)Description of the procurement:

Avtalet omfattar skolskjutsar från elevers hem i Robertsfors kommun eller en plats i närheten, till och från grundskolor och gymnasieskolor, samt till och från hållplats för kollektivtrafik. Finns linjetrafik ska den nyttjas i första hand.

Omfattningen varierar över tiden och är beroende av, antalet elever med behov av skolskjuts, samt omfattningen av kollektivtrafik.

Skolskjutsar ska kunna utföras under hela dagen på skoldagar samt under skolloven för elever som har lovskola.

Skolskjutsar under skoldagen sker mellan skolor, för klasser som har lektioner på annan skola. Skolskjutsar omfattar även friluftsdagar och studieresor i kommunen och utanför, samt skolskjuts till simskola i Robertsfors ca. 2 veckor under sommarlovet.

Under avtalsperioden kan förändringar komma att ske beroende på omständigheter såsom myndighetsbeslut, ändrade regler för skolskjutstrafik eller politiska beslut avseende övergång till kollektivtrafik.

Vid dessa förändringar av omfattningen i uppdraget, kan endera parten påkalla omförhandling av avtalet.

Förändringar av antal skolor och elever ska kunna göras utan inverkan på det ekonomiska innehållet i ingånget avtal.

De bifogade dokumenten angående skolskjutsarna, är de skjutsar som gäller för närvarande och vid vårterminsstart kommer en genomgång att ske med leverantören.

Säljaren ska följa trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 med ändringar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Möjlighet till ett års förlängning.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/07/2018
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/03/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/07/2018
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sweden
Telephone: +46 90-177400
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internet address: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/06/2018