Leveringen - 253127-2020

Submission deadline has been amended by:  308227-2020
TITitelPolen-Warschau: Personal computers
NDDocumentnummer253127-2020
PDPublicatiedatum02/06/2020
OJPB S105
TWPlaatsWARSCHAU
AUNaam aanbestedende dienstKomenda Główna Straży Granicznej
OLOriginele taalPL
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU Institution-
DSDocument verzonden27/05/2020
DTUiterste datum14/07/2020
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code30213000 - Personal computers
30213100 - Draagbare computers
RCNUTS-codePL911
IAInternetadres (URL)www.strazgraniczna.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU