Lieferungen - 253138-2020

02/06/2020    S105

Belgien-Ronse: Verbrauchsmaterial für Nierendialyse

2020/S 105-253138

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: vzw Werken Glorieux
Nationale Identifikationsnummer: Ondernemingsnr.: 0424.380.938
Postanschrift: Glorieuxlaan 55
Ort: Ronse
NUTS-Code: BE235 Arr. Oudenaarde
Postleitzahl: 9600
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Mevrouw Anke Allaert
E-Mail: anke.allaert@azglorieux.be
Telefon: +32 55233588
Fax: +32 55233022
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.werken-glorieux.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/52/U7/2020
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - raamovereenkomst leveren dialyse-disposables en terbeschikkingstelling dialysetoestellen

Referenznummer der Bekanntmachung: AZ/K5600/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33181520 Verbrauchsmaterial für Nierendialyse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33181000 Ausrüstung für Nierendialyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE235 Arr. Oudenaarde
Hauptort der Ausführung:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Raamovereenkomst leveren dialyse-disposables en terbeschikkingstelling dialysetoestellen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit en veiligheid / Gewichtung: 45
Qualitätskriterium - Name: Service / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Prijs per behandeling / Gewichtung: 35
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal/Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten/Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest/Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen/Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet/Totale bezittingen.

De score dient hoger te zijn dan 1,8 en bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Wanneer de score lager is,

— is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht,

— In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven, én

— zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Daarenboven kan de aanbestedende overheid de kandidaat uitsluiten indien zij van oordeel is dat de financiële situatie van de kandidaat een risico vormt voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij zal door de aanbestedende overheid aangegeven worden waarom de score of de aangeleverde bijkomende motivatie van het boekhoudkantoor niet voldoet.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient hoger te zijn dan 1,8 of dient gemotiveerd te worden door een erkend boekhoudkantoor en daarenboven dient de motivatie na analyse door de aanbestedende overheid aanvaard te worden.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een geldig ISO 9001-certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking;

2. CE-Certificaten;

3. een lijst van minstens drie referenties in West-Europa waarvan minstens één in Benelux de afgelopen vier jaar van gelijkaardige instellingen (twee referenties met ten minste dertig actieve dialysetoestellen én alle referenties samen meer dan 200 chronisch hemodialysepatiënten waarvan ten minste één referentie minimum honderd patiënten). Minimaal dient deze lijst de naam van de instelling, contactpersoon (adres, telefoon, e-mail), jaarlijks volume geleverde producten, tijdstip en duur uitvoering bevatten. De referenties worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier;

4. de kandidaat beschrijft hoe en wie de toestellen tijdens de opdracht zal implementeren. De communicatie dient steeds in het Nederlands zijn en de personeelsleden dienen over voldoende relevante ervaring te beschikken (aan te tonen door toevoeging van cv’s) (max. twee A4, excl. cv’s);

5. opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn door de herstellingen en onderhoud. Minimum twee fulltime equivalenten technici met voldoende relevante ervaring (aan te tonen door toevoeging van cv’s) in dienst hebben binnen België (max. twee AV, excl. cv’s);

6. opgave budget R&D door producent van de laatste drie jaar op vlak van nierdialyse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Geldig certificaat;

2. CE-attesten;

3. Referentielijst;

4. Voorstelling kandidaat;

5. Opgave technisch personeel.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

De technische levensduur van het toestel bedraagt meer dan 4 jaar. De disposables kunnen enkel en alleen afgenomen worden via de opdrachtnemer van het toestel.

IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde
Postanschrift: Bourgondiëstraat 5
Ort: Oudenaarde
Postleitzahl: 9700
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020