Lieferungen - 253146-2022

13/05/2022    S93

die Slowakei-Bratislava: Personalcomputer

2022/S 093-253146

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 36076643
Postanschrift: Trnavská cesta 8/A
Ort: Bratislava-Ružinov
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82108
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Ing. Jana Lapinová
E-Mail: jana.lapinova@155.sk
Telefon: +421 268207330
Fax: +421 268206144
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.155.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9348
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup technického vybavenia pre posádky ZZS pre elektronické spracovanie EHR záznamu

Referenznummer der Bekanntmachung: PTK/HW 2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cieľom predmetu zákazky je zefektívniť spoluprácu Operačného strediska, zložiek Záchrannej zdravotnej služby a ústavných zdravotníckych zariadení, pri záchrane ľudských životov, vrátane včasnej a efektívnej reakcie na mimoriadne udalosti v čase pandémií a krízových situácií, prostredníctvom:

- rozšírenia informačných technológií

-integrácie informácií pre správne a rýchle poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

- rozšírenia a modernizáciu technického vybavenia Operačného strediska ZZS a posádok Záchrannej zdravotnej služby.

Bližší opis je uvedený v Opise predmetu zákazky, ktorý je pre obmedzený počet znakov zverejnený v profile verejného obstarávateľa spolu s ďalšími informáciami potrebnými na vypracovanie predpokladanej hodnoty zákazky.

OSZZS SR týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len "PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie technických požiadaviek predmetu zákazky, overenie si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov, za súčasného splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona, doby realizácie predmetu zákazky, zodpovedania otázok verejného obstarávateľa a stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle ustanovenia § 6 zákona.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30213200 Tablettcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

SR, Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cieľom predmetu zákazky je zefektívniť spoluprácu Operačného strediska, zložiek Záchrannej zdravotnej služby a ústavných zdravotníckych zariadení, pri záchrane ľudských životov, vrátane včasnej a efektívnej reakcie na mimoriadne udalosti v čase pandémií a krízových situácií, prostredníctvom:

- rozšírenia informačných technológií

-integrácie informácií pre správne a rýchle poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

- rozšírenia a modernizáciu technického vybavenia Operačného strediska ZZS a posádok Záchrannej zdravotnej služby.

Bližší opis je uvedený v Opise predmetu zákazky, ktorý je pre obmedzený počet znakov zverejnený v profile verejného obstarávateľa spolu s ďalšími informáciami potrebnými na vypracovanie predpokladanej hodnoty zákazky.

OSZZS SR týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len "PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie technických požiadaviek predmetu zákazky, overenie si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov, za súčasného splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona, doby realizácie predmetu zákazky, zodpovedania otázok verejného obstarávateľa a stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle ustanovenia § 6 zákona.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
30/06/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných subjektov, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových konzultácií rozhodol zverejniť nasledujúce požiadavky:

- Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne.

Samotných PTK sa budú môcť zúčastniť len účastník a/alebo ich zástupcovia, ktorí sú si vedomí zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z ich účasti na PTK a súhlasia s nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Zúčastnená osoba na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za účastníka.

Lehota na prihlásenie k účasti na PTK je stanovená do 06.06.2022.

Záujemca o PTK zašle v stanovenej lehote prihlasovací formulár (Príloha č. 1), ktorým potvrdí svoj záujem o účasť na PTK elektronicky na e-mailovú adresu: jana.lapinova@155.sk

Príslušné informácie k I kolu PTK sú dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428727

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022