TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Szolgáltatások - 253243-2018

13/06/2018    S111    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások

2018/S 111-253243

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
AK01241
Bocskai út 39-41.
Budapest
1113
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Tamás
Telefon: +36 13724567
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu
Fax: +36 13724628
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ujbuda.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére

II.1.2)Fő CPV-kód
77310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére tárgyú keretmegállapodás alapján a Kbt. 105.§ (1) c) szerinti közbeszerzési eljárások lefolytatása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 85 037 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén lévő automata öntözőhálózatok, szökőkutak és párakapuk üzemeltetési és karbantartási munkái

Rész száma: 16
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén lévő automata öntözőhálózatok, szökőkutak és párakapuk üzemeltetési és karbantartási munkái.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 23 622 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 16. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

XI. kerületi útvonalakon közvilágítási oszlopokra muskátli kiültetések kihelyezése, folyamatos gondozása

Rész száma: 17
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

XI. kerületi útvonalakon közvilágítási oszlopokra muskátli kiültetések kihelyezése, folyamatos gondozása

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 15 748 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 17. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén kaszálási és kényszerkaszálási munkáinak elvégzése

Rész száma: 18
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén kaszálási és kényszerkaszálási munkáinak elvégzése.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 4 724 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 18. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati tulajdonú telkek kaszálási munkáinak elvégzése

Rész száma: 19
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati tulajdonú telkek kaszálási munkáinak elvégzése.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 8 661 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 19. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken általános növényvédelmi munkák elvégzése

Rész száma: 20
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken általános növényvédelmi munkák elvégzése.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 6 299 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 20. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata területén zöldhulladék aprítékolása

Rész száma: 21
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata területén zöldhulladék aprítékolása.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 7 874 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 21. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Lakossági tavaszi virágosztás - 2018

Rész száma: 22
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lakossági tavaszi virágosztás - 2018.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 7 874 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 22. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken Vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védekezés, valamint a permetezés szükségességének heti pontosságú előrejelzése

Rész száma: 23
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken Vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védekezés, valamint a permetezés szükségességének heti pontosságú előrejelzése.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 3 149 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 23. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata területén Vadgesztenyelevél- aknázómoly elleni védekezés magánterületen, valamint védett vízgyűjtő területen történő lombgyűjtés, elszállítás

Rész száma: 24
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata területén Vadgesztenyelevél- aknázómoly elleni védekezés magánterületen, valamint védett vízgyűjtő területen történő lombgyűjtés, elszállítás.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 7 086 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 24. kör.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén fasori sáv kialakítása II.

Rész száma: 15
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén fasori sáv kialakítása II.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 19 685 039,- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 15.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén lévő parkfelszerelések javítási munkái

Rész száma: 25
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén lévő parkfelszerelések javítási munkái.

A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 15 748 000- HUF, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munka megkezdésének időtartama a szerződéskötéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Konzultáció 25.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 136-279289
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: Konultáció 16. kör
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén lévő automata öntözőhálózatok, szökőkutak és párakapuk üzemeltetési és karbantartási munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23 622 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: Konzultáció 17. kör
Elnevezés:

XI. kerületi útvonalakon közvilágítási oszlopokra muskátli kiültetések kihelyezése, folyamatos gondozása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 748 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: Konzultáció 18. kör
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén kaszálási és kényszerkaszálási munkáinak elvégzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 724 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: Konzultáció 19. kör
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati tulajdonú telkek kaszálási munkáinak elvégzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 661 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Rész száma: Konzultáció 20. kör
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken általános növényvédelmi munkák elvégzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 299 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6
Rész száma: Konzultáció 21. kör
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata területén zöldhulladék aprítékolása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 874 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 7
Rész száma: Konzultáció 22. kör
Elnevezés:

Lakossági tavaszi virágosztás - 2018

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 874 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 8
Rész száma: Konzultáció 23. kör
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken Vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védekezés, valamint a permetezés szükségességének heti pontosságú előrejelzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 149 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 9
Rész száma: konzultáció 24. kör
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata területén Vadgesztenyelevél- aknázómoly elleni védekezés magánterületen, valamint védett vízgyűjtő területen történő lombgyűjtés, elszállítás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 086 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 10
Rész száma: Konzultáció 15
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közterületén fasori sáv kialakítása II.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19 685 039.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 11
Rész száma: konzultáció 25
Elnevezés:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata közterületén lévő parkfelszerelések javítási munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Anna utca 9-11.
Budapest
1221
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Lomb utca 35.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vasas utca 65-67.
Budapest
1215
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 748 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési eljárás nyertese a Zöld Újbuda Konzorcium, melynek tagja:

1) Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft. (1221 Budapest, Anna utca 9-11.), vezető cég

Adószám: 11630979-2-43.

2) Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Lomb utca 35.), társcég

Adószám: 12252091-2-41.

3) VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.), társcég

Adószám: 13839129-2-43.

Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft. (vezető cég) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint középvállalkozásnak minősül.

Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. (társcég) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint középvállalkozásnak minősül.

VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (társcég) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozásnak minősül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/06/2018