Leveringen - 253250-2020

Submission deadline has been amended by:  306189-2020
02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Debrecen: Aardgas

2020/S 105-253250

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_70582176
Postadres: Piac utca 20.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Paróczai Bernadett
E-mail: szilagyiv@ph.debrecen.hu
Telefoon: +36 52511550
Fax: +36 52511551

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.debrecen.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.debrecen.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debreceni Intézményműködtető Központ
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_80519807
Postadres: Kálvin tér 2/A.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4026
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hajnal János
E-mail: info@diminfo.hu
Telefoon: +36 52414356
Fax: +36 52414356

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://diminfo.hu/

Adres van het kopersprofiel: https://diminfo.hu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kodály Filharmónia Debrecen
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_56902356
Postadres: Simonffy utca 1/C.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4025
Land: Hongarije
Contactpersoon: Somogyi-Tóth Dániel
E-mail: info@kodalyfilharmonia.hu
Telefoon: +36 52500200
Fax: +36 52412395

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kodalyfilharmonia.hu/

Adres van het kopersprofiel: https://www.kodalyfilharmonia.hu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_47513105
Postadres: Bem tér 19/D.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4026
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kovács Béla Lóránt
E-mail: info@meliusz.hu
Telefoon: +36 52502470
Fax: +36 52502470

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meliusz.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debreceni Művelődési Központ
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_92755783
Postadres: Piac utca 22.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Jantyik Zsolt
E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefoon: +36 52413939
Fax: +36 52413939

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.debrecenimuvkozpont.hu/

Adres van het kopersprofiel: https://www.debrecenimuvkozpont.hu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debreceni Közterület Felügyelet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_39599241
Postadres: Bem tér 14.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4026
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lelesz György
E-mail: debrecen@kozterf.hu
Telefoon: +36 52502530
Fax: +36 52502530

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozteruletfelugyelet.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozteruletfelugyelet.hu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Csokonai Színház
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_83563993
Postadres: Kossuth utca 10.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Pogácsás Róbert
E-mail: info@csokonaiszinhaz.hu
Telefoon: +36 52417811
Fax: +36 52417811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://csokonaiszinhaz.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://csokonaiszinhaz.hu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debreceni Nemzetközi Iskola
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_67619917
Postadres: Heltai Gáspár utca 1.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4002
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kovács Csaba
E-mail: kovacs.csaba@ph.debrecen.hu
Telefoon: +36 204044822
Fax: +36 000000000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://isd.debrecen.hu/hu

Adres van het kopersprofiel: https://isd.debrecen.hu/hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Déri Múzeum
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_78586871
Postadres: Déri tér 1.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4026
Land: Hongarije
Contactpersoon: Angi János
E-mail: deri@derimuzeum.hu
Telefoon: +36 52322207
Fax: +36 52322207

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.derimuzeum.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.derimuzeum.hu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27247187
Postadres: Piac utca 20.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Paróczai Bernadett
E-mail: szilagyiv@ph.debrecen.hu
Telefoon: +36 52511550
Fax: +36 52511551

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.debrecen.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.debrecen.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debrecen International Airport Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_11579504
Postadres: Repülőtéri út 12.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4030
Land: Hongarije
Contactpersoon: Papp Ágnes
E-mail: agnes.papp@debrecenairport.com
Telefoon: +36 52521192
Fax: +36 52521192

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.debrecenairport.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.debrecenairport.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27146837
Postadres: Pallagi út 9.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4032
Land: Hongarije
Contactpersoon: Nagy Lajosné
E-mail: szoc.szolgalat@intezmeny.debrecen.hu
Telefoon: +36 52533900
Fax: +36 52533900

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.debrecenvarosiszocialisszolgalat.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.debrecenvarosiszocialisszolgalat.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_44529066
Postadres: Nagyerdei park 12.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4032
Land: Hongarije
Contactpersoon: Bányár Enikő
E-mail: debrecenilabdarugoakademia@dlakademia.hu
Telefoon: +36 307208695
Fax: +36 52340817

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dvsc.hu/dla/akademia

Adres van het kopersprofiel: http://www.dvsc.hu/dla/akademia

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000503352020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000503352020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgázkereskedő kiválasztása 2020–2021. gázévre

Referentienummer: EKR000503352020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Földgáz adásvételi keretszerződés keretében az ajánlatkérő részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése szerződéses időszakra (2020.10.1.06:00 - 2021.9.30. gáznap vége) vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, mely magában foglalja a rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Voornaamste plaats van uitvoering:

Debrecen város közigazgatás területén, DMJV Polgármesteri Hivatal, DMJV Önkormányzat és intézményei földgáz felhasználási helyei.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az ajánlatkérő számára 2020.10.1–2021.9.30. gáznap vége közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét biztosító 1 243 858 gnm3 (egy gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel számolva) + 20 % opció (opció mennyisége 248 772 gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel) mennyiségű földgáz megvásárlása a dokumentációban megadott felhasználási helyeken. Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel + 20 %-ban írja elő.

Elvárt tolerancia sávhatárok: az előzőeknek megfelelő földgázmennyiség alapján a szerződésben meghatározott Szerződött Földgázmennyiség (amely 1 243 858 gnm3) + 20 %-a. A tolerancia sávval ajánlatkérő nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri ajánlattevőktől, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás a tervezetthez képest a sávhatárok között marad, akkor ajánlattevő semmiféle szankciót (pótdíj, büntetés, kötbér stb.) ne érvényesítsen ajánlatkérő felé.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

248 772 földgáz 34 MJ/m3 fajlagos fűtőértékkel számolva.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

— Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § a)-n) bekezdései szerint, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a VHR 321. 10.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(P1) A VHR 321. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából /a földgáz értékesítésből (rendszerhasználati díjak értékét is figyelembe véve)/ származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

Ha az ajánlattevő a (P1) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Eventuele minimumeisen:

(P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a hirdetmény feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen minimum nettó 50 000 000 Ft értékű, közbeszerzés tárgya szerinti, földgáz értékesítésből (rendszerhasználati díjak értékét is figyelembe véve) származó árbevétellel.

A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló VHR 321. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a VHR 321. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon és tartalommal kiállított a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 36 hónapban teljesített (a szerződést kötő másik fél a teljesítésigazolást kiállította) szállításainak ismertetésével köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt -kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

Eventuele minimumeisen:

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik összesen a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5) pontjában) 36 hónapban teljesített összesen minimum 650 000 gnm3 földgáz értékesítésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításait veszi figyelembe.

Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1. pontban előírt igazolásait.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Hibás teljesítési kötbér: a Maximum Szerződött Földgázmennyiség mértékéig a Vevő által igényelt földgáznál kevesebb földgáz rendelkezésre bocsátása esetén fizetendő, alapja a leszállított és a Vevő által igényelt mennyiség közötti különbségnek, mint földgázmennyiségnek az alulszállítás időpontjában érvényes nettó forint értéke, mértéke a kötbéralap 25 %-a.

Finanszírozási feltételek: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei részére tárgyhavonkénti, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére negyedévenkénti - felhasználási helyenként végzett - elszámolás alapján felhasználási helyenként kiállított számlák szerint.

Ajánlatkérő teljesítési biztosíték nyújtását írja elő.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a az

Irányadó.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).

2. Ajánlatkérő az Ajánlattevők vonatkozásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó – az ajánlattételi határnapon – érvényes engedély meglétét az elektronikus adatbázisban ellenőrzi. Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P1), továbbá a III.1.3) M1) pontjában meghatározott alkalmassági minimum követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvételhez szükséges feltételeknél szigorúbban határozta meg.

4. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását.

5. Nem minősül szerződésmódosításnak az a körülmény, ha a felhívás II.2.4) A közbeszerzés ismertetése meghatározott gnm3 mennyiséget meg nem haladó mértékben, de a dokumentáció mellékletét képező intézményi listában nem szereplő felhasználási helyen válik szükségessé a szolgáltatás teljesítése, ha az megfelel a Szerződés 3.3. pontjának.

6. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

7. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

9. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

10. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési dokumentumok részét képező intézményi listában szereplő valamennyi intézmény nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást.

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében, melyet az EKR űrlapon kell megtenni.

12. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.

13. Ajánlatkérő azért kívánja alkalmazni a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az igényeinek kizárólag a műszaki leírásban megjelölt minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020