Lieferungen - 253253-2020

Submission deadline has been amended by:  283895-2020
02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Dänemark-Kopenhagen: Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel

2020/S 105-253253

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Nationale Identifikationsnummer: 17472437
Postanschrift: H.C. Hansens Gade 4
Ort: København S
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 2300
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Susanne Taarnehøj
E-Mail: st@ski.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ski.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2b9ca37c-6013-4bce-925b-c6b4ae6541da/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2b9ca37c-6013-4bce-925b-c6b4ae6541da/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2b9ca37c-6013-4bce-925b-c6b4ae6541da/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Centraliserede indkøb

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Møbler

Referenznummer der Bekanntmachung: 50.31
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) udbyder en rammeaftale vedrørende levering af møbler og service i forbindelse med anskaffelse af nye og brugte kontormøbler, mødemøbler og kantinemøbler, benævnt 50.31 møbler.

Sortimentet på rammeaftalen omfatter skriveborde, skrivebordsstole, borde og stole til anvendelse i mødelokaler og kantiner o.lign., skærmvægge og skrivebordslamper mv.

Herudover er der også et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af rammeaftalen, fx udarbejdelse af tegninger, vedligeholdelse, montering, udpakning, afprøvning af møbler, samt rådgivning om bortskaffelse af brugte møbler.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Rammeaftalen retter sig mod statslige kunder, der forpligter sig til at foretage deres indkøb af møbler inden for det udbudte sortiment på rammeaftalen. Det vil ikke være muligt for andre ikke-statslige SKI-kunder at benytte aftalen.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 300 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
39120000 Tische, Schränke, Schreibtische und Bücherschränke
39130000 Büromöbel
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
39110000 Sitze, Stühle sowie Zubehörprodukte und -teile
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
50850000 Reparatur und Wartung von Möbeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrørende levering af møbler og service i forbindelse med anskaffelse af nye og brugte kontormøbler, mødemøbler og kantinemøbler.

Sortimentet på rammeaftalen omfatter skriveborde, skrivebordsstole, borde og stole til anvendelse i mødelokaler og kantiner o.lign., skærmvægge og skrivebordslamper mv.

Herudover er der også et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af rammeaftalen, fx udarbejdelse af tegninger, vedligeholdelse, montering, udpakning, afprøvning af møbler, samt rådgivning om bortskaffelse af brugte møbler.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 300 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen med 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Der er alene mindstekrav til egnethed se straks nedenfor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en egenkapital på minimum 10 mio. DKK ekskl. moms. i seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 15 % i seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad som tilbudsgiver og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en ydelsesspecifik omsætning inden for de obligatoriske hovedproduktgrupper, som er omfattet af rammeaftalen, på minimum 15 mio. DKK ekskl. moms i seneste disponible regnskabsår. Den ydelsesspecifikke omsætning beregnes som samlet inden for aftalens hovedproduktgrupper, i alt skal den samlet være på minimum 15 mio. DKK ekskl. moms. Den ovenfor beskrevne ydelsesspecifikke omsætning skal omfatte en omsætning på minimum 1,5 mio. DKK ekskl. moms inden for hver af hovedproduktgrupperne - skriveborde, skrivebordsstole og reoler.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers ydelsesspecifikke omsætning som tilbudsgiver og disse andre enheders samlede ydelsesspecifikke omsætning. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes den ydelsesspecifikke omsætning som sammenslutningens samlede ydelsesspecifikke omsætning.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.2.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.5 andet tekstafsnit.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Egenkapital og soliditetsgrad:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede egenkapital og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

Ydelsesspecifik omsætning:

- En erklæring på tro-og love om, at den i ESPD’et anførte ydelsesspecifikke omsætning er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.

Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse aktører.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Der er ingen udvælgelseskriterier til teknisk og faglig formåen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der er ingen mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 069-163425
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 8 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 13:01

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.2.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold for at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5): Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 240 – 300 mio. DKK i rammeaftalens fulde løbetid.

De angivne tal udtrykker værdien i aftalens fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens værdi. Som usikkerhedsfaktorer i relation til rammeaftalens værdi indgår overordnet den generelle usikkerhed i efterspørgslen på rammeaftaler af denne type, hvor der er mange individuelle kunder med varierende behov. Som yderligere, konkrete faktorer, der kan have indflydelse på værdien af nærværende rammeaftale, kan blandt andet nævnes, at et tilpasset sortiment, øget fokus på compliance på det offentliges aftageforpligtigelse på SKI´s aftaler og øget anvendelse af e-handel kan påvirke den anslåede værdi i opadgående retning. Omvendt er indmeldte forventede aftag behæftet med usikkerheder, der ligeledes kan påvirke den anslåede værdi i nedadgående retning. Herunder kan nævnes færre produktvarianter ved direkte tildeling, ligesom opnåede priser vil have indflydelse på værdien.

Set i lyset af den nuværende situation omkring COVID-19 tegner der sig en øget usikkerhed, da konsekvenserne af den fremtidige indretning af de offentlige arbejdspladser kan resultere i et ændret indkøbsmønster på møbelområdet. Hvorvidt en sådan potentiel ændring vil have vedvarende karakter er ligeledes et usikkerhedsmoment.

Intervallerne er således udtryk for SKI's kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på tidspunktet for offentliggørelse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. Følges linket fremkommer en oversigt over aktuelle udbud, hvor der kan klikkes på det udbud, der ønskes adgang til.

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020