Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 253299-2021

21/05/2021    S98

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 098-253299

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK27338
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Márkus Csaba
E-mail: kozbeszerzes.opera@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: https://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés) a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokban felsorolt ingatlanokon a „Megrendelő Követelményei” szerint; a Generál Jóváhagyási tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátása a „Megrendelő Követelményei”-ben foglaltak szerint, és a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, a Beruházás/Korszerűsítés ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

A Korszerűsítéssel érintett ingatlanok:

A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m2alapterület, nézőtér 1 256 férőhely) korszerűsítése, azon belül a külső- és belső területek, azon belül a közönségforgalmi- és üzemi területek, felújítása, átalakítása, korszerűsítése, valamint színpad-technológiaikorszerűsítése.

Hajós utca 11. szám alatti Üzemház felújítása, energetikai korszerűsítése (4 262,76 m2).

Hajós utca 13-15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (159,1 m2).

Révay utca 22. szám alatti Cipészműhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (92,01 m2).

Hajós utca 13-15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (126,5 m2).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2017
Befejezés: 31/12/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 195-399830

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Szerződések-3399-1/2017
Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Németvölgyi út .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Mogyoród útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 14 199 038 935.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják. A YBL program megvalósítása során feltárt újabb műemléki védettségű épületelemek, továbbá a Magyar Állami Operaház beruházásainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2153/2019. Korm. határozat a Felek részére előre nem látható módosításokat követel meg a jelenleg érvényes szerződéses műszaki tartalomban. A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 5. számú melléklete szerinti módosítások tekintetében megalapozza a jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti feladatok és azok elvégzéséhez szükséges határidő változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A Szerződés módosításának indoklását (a továbbiakban: Indoklás) a jelen Módosítás 5. számú melléklete tartalmazza.

A módosítás időpontja: 2021. április 23.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 § szerint

VII.2.1. pont folytatása (II):

Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a jelen Módosítás 1. számú melléklete a 4. számú módosítás 1. számú mellékletét kiegészíti.

A Vállalkozó által a Szerződés szerint elvégzendő feladatok a jelen Módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú mellékletében meghatározott feladatokkal egészül ki. A jelen Módosítás 2/A. számú melléklete kiegészíti a 4. módosítás 2/A. számú mellékletét, míg a jelen Módosítás 2/B. számú melléklete a 4. számú Módosítás 2/B. mellékletének helyébe lép.

Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a 4. számú módosítás 3/A. és 3/B. számú mellékletét képező ütemtervek helyébe a jelen Módosítás 3/A. és 3/B. számú melléklete lép. A Vállalkozó a jelen Módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú melléklete szerinti munkákat a 3. (3/A. és 3/B.) számú mellékletben meghatározott határidőben és ütemezésben köteles elvégezni.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a 4. számú módosítás 4/A. és 4/B.számú melléklete helyébe a jelen Módosítás 4/A. és 4/B. melléklete lép.

Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a jelen Módosítás 5. számú melléklete a Szerződés 1. számú mellékletét kiegészíti.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Módosítás aláírását követő 60 napon belül köteles Megrendelőnek átadni a Szerződés 3. számú mellékletét képező Jóváhagyási Terv I. és II. kötetének a végleges kivitelezési tervdokumentáció alapján aktualizált változatát. Az így aktualizált Jóváhagyási Terv Megrendelő által történő jóváhagyására a Szerződés 6.6. és 6.7. pontjainak a kiviteli terv jóváhagyására megállapított rendelkezései irányadóak.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Módosítás aláírását követő 60 napon belül köteles Megrendelőnek átadni a Szerződés 1. számú mellékletének az 1. számú módosítás, a 2. számú módosítás, a 3. számú módosítás, a 4. számú módosítás, az 5. számú módosítás és a jelen Módosítás alapján aktualizált, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. A Szerződés így aktualizált 1. számú mellékletének Megrendelő által történő jóváhagyására a Szerződés 6.6. és 6.7. pontjainak a kiviteli terv jóváhagyására megállapított rendelkezései irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.

VII.2.1. pont folytatása (I):

A 6. számú szerződésmódosítás 5. számú melléklete szerinti I.28. Opció legkésőbbi megrendelési határideje 2021. augusztus 30.

Az Opciós Feladatok jelen Szerződés szerinti ellátásának ellenértékeként fizetendő díj (a továbbiakban: Opciós Díj) valamennyi Opciós Feladat megrendelése esetén összesen nettó 265 104 250 Ft, azaz nettó Kettőszázhatvanötmillió-száznégyezer-kettőszázötven Forint, amelyből:

A jelen Szerződés 1. számú melléklete „Opció I.30. Székely Bertalan terem szellőztetése” fejezetében meghatározott Opciós Feladatokért járó ellenérték nettó 74 250 000 Ft, azaz nettó Hetvennégymillió-kettőszázötvenezer forint;

A jelen Szerződés 1. számú melléklete „Opció I.28. Üzemházzal szomszédos épületek kéményeinek magasítása” fejezetében meghatározott Opciós Feladatokért járó ellenérték nettó 160 000 000 Ft, azaz nettó Egyszázhatvanmillió forint;

A jelen Szerződés 1. számú melléklete „Opció I.29. Házi színpad akusztikai burkolatai” fejezetében meghatározott Opciós Feladatokért járó ellenérték nettó 30 854 250 Ft, azaz nettó Harmincmillió-nyolcszázötvennégyezer-kettőszázötven forint.

A Szerződésben meghatározott vállalkozói díj a jelen Módosítás 2/A. és 2/B. számú mellékletében meghatározott feladatok – a jelen Módosítás 1. sz. mellékletben foglalt költségvetés szerinti – ellenértékére tekintettel a kivitelezési munkára vonatkozóan nettó 5 844 811 675 Ft, azaz nettó Ötmilliárd-nyolcszáznegyvennégymillió-nyolcszáztizenegyezer-hatszázhetvenöt forint összeggel emelkedik. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén mindösszesen nettó 27 502 362 902 Ft + ÁFA, azaz nettó Huszonhétmilliárd-ötszázkettőmillió-háromszázhatvankettőezer-kilencszázkettő forint plusz általános forgalmi adó vállalkozói díjra jogosult.”

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 9.7. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó a 2.1. pontban foglalt véghatáridőt, valamint a 6. számú szerződésmódosítás 5. számú mellékletében meghatározott és kötbérterhesként megjelölt részhatáridők bármelyikét – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult.”

A teljesítési biztosíték összege változik a vállalkozói díj módosulása miatt, így a Szerződés 9.13. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„9.13. Megrendelő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a feltételes mennyiség (opció) nélküli nettó vállalkozói díj – tartalékkeret nélküli – összegének 5 %-a, azaz 1 361 862 933 Ft. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani, azaz a Vállalkozó fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A Teljesítési Biztosíték a teljesítési határidőig érvényes. Amennyiben a biztosított cselekmény (szerződésszerű teljesítés) bekövetkezik, Megrendelő a biztosítékot felszabadítja.”

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2017
Befejezés: 15/02/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27 502 362 902.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Mogyoród útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák elvégzésének időigénye miatt a Szerződésben rögzített teljesítési határidők módosítása szükséges, ezért Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2.1. A teljesítési határidő:

Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatait 2022. február 15. napjáig köteles maradéktalanul és szerződésszerűen elvégezni, valamint a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított 1 éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni.

Vállalkozó a 6. számú szerződésmódosítás 5. számú melléklete szerinti feladatait az ott leírtak szerinti tartalommal és részteljesítési határidőkben köteles maradéktalanul és szerződésszerűen elvégezni.”

Felek - figyelemmel a fenti 1.6. pontban foglaltakra - a Szerződést az alábbi 2.4. ponttal egészítik ki:

„2.4. Felek megállapodnak, hogy színpadtechnikai kivitelezési munkák megfelelő körülményeinek biztosítására vonatkozó teljesítési részhatáridő 2021.04.30. Az elvárt állapotot egyrészt a 6. számú szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képező leírás helyiségenként tartalmazza, továbbá szükséges:

A zenekari árok mellvéd terveinek elkészítése; 6.sz melléklet szerinti időre

Végleges villamos energiaellátás az UM2-es betápszekrényben; 6.sz melléklet szerinti időre

Famunkák megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítása; 6.sz melléklet szerinti időre

Hangszertárolók beépíttetése; 6.sz melléklet szerinti időre

Rendezői jobb 9 m-es díszletemelő építészeti munkáinak elvégzése; 6.sz melléklet szerinti időre

Zsinórpadláson az akusztikai dobozok hűtésének beindítása. 6.sz melléklet szerinti időre

Záporrendszer korszerűsítésének befejezése: 6.sz melléklet szerinti időre

Zenekari árok feletti állvány elbontása.” 6.sz melléklet szerinti időre

A színpadtechnikai helyiségek VRV rendszerrel működtetett hűtésének beindítása; 6.sz melléklet szerinti időre

Felek - figyelemmel a fenti 1.6. pontban foglaltakra - a Szerződést az alábbi 2.5. ponttal egészítik ki:

„2.5. Felek megállapodnak, hogy a 6. számú szerződésmódosítás 7. számú mellékletében I.22. és I.23. sorszámmal leírt elektromos kábelezés kiépítésével, továbbá a nézőtéri padozatok székek beszerelésre alkalmas módon történő kivitelezésének elvégzésére vonatkozó teljesítési részhatáridő 2021.10.18. Az elvárt állapotot a 6. számú szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képező leírás helyiségenként tartalmazza.”

Felek - figyelemmel a fenti 1.7. pontban foglaltakra - a Szerződést az alábbi 2.6. ponttal egészítik ki:

„2.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő írásbeli megrendelése esetén Vállalkozó köteles a 6. számú szerződésmódosítás 5. számú melléklete szerinti opciós munkák (a továbbiakban: „Opciós Feladatok”) kivitelezéséhez kapcsolódó feladatokat a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően ellátni. A Megrendelő az Opciós Feladatok bármelyikét vagy mindegyikét jogosult saját döntése alapján a Vállalkozónak megküldött írásos értesítésével megrendelni. Az Opciós Feladatok megrendelése esetén Vállalkozó köteles azokat a 6. számú szerződésmódosítás 5. számú mellékletében meghatározott határidőben maradéktalanul elvégezni. Az Opciós Feladatok teljesítésére a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozói Feladat teljesítésére vonatkozó rendelkezések változatlan tartalommal irányadók.

A Vállalkozó köteles az Opciós Feladatok megrendelése esetén a Műszaki Ütemtervet az Opciós Feladatokra tekintettel kiegészíteni és a kiegészített Műszaki Ütemtervet és a Számlázási Ütemtervet az Opciós Feladatok megrendelését követő 3 (három) munkanapon belül a Megrendelőnek átadni.

A 6. számú szerződésmódosítás 5. számú melléklete szerinti I.29. Opció és I.30. Opció legkésőbbi megrendelési határideje 2021. április 30.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az 1. számú módosításban, a 2. számú módosításban, a 4. számú módosításban és az 5. számú módosításban meghatározottakon felül további pótmunkák elvégzése vált szükségessé, így szükségessé vált a Szerződés szerint elvégzendő munkák műszaki tartalmának szerződésmódosítás útján történő kiegészítése, illetve módosítása a Projekt befejezéséhez szükséges feladatokkal és pótmunkákkal, valamint ebből eredően a vállalkozói díj módosítása és a teljesítési határidők átütemezése, valamint a Szerződés 3. számú mellékletét képező Jóváhagyási Terv aktualizálása.

Folytatás a VI.3) pontban.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 21 657 551 227.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 27 502 362 902.00 HUF