Supplies - 253435-2022

13/05/2022    S93

Lithuania-Telšiai: Hospital beds

2022/S 093-253435

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė
National registration number: 180390741
Postal address: Kalno g.40
Town: Telšiai
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-87134
Country: Lithuania
Contact person: Petras Valuckis
E-mail: petras.valuckis@telsiuligonine.lt
Telephone: +370 44477008
Fax: +370 44477009
Internet address(es):
Main address: https://rtl.lrv.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7996
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=636779
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=636779&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Elektrinė funkcinė lova su integruotomis svarstyklėmis ir antipraguliniu čiužiniu (J02-CPVA-V-04-0001)

II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkamos elektrinės funkcinės lovos su integruotomis svarstyklėmis ir antipraguliniu čiužiniu.

Perkamas kiekis - 3 vnt.

Perkamos įrangai keliami minimalūs reikalavimai nurodyti prie pirkimo sąlygų pateiktoje techninėje specifikacijoje.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė

II.2.4)Description of the procurement:

Perkamos įrangai taikomi minimalūs reikalavimai nurodyti prie pirkimo sąlygų pateiktoje techninėje specifikacijoje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Techniniai pranašumai / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Dėl nuo tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, šalių raštišku susitarimu prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 30 kalendorinių dienų.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. Nr. J02-CPVA-V-04-0001 „Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės TPLK“.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) – preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjai, pildydami Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma, kurios pavyzdys yra pateiktas kartu su pirkimo dokumentais (5 priedas).

Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys jam keliamus kvalifikacijos ar kitus reikalavimus atitikimą.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tiekėjas turi būti gamintojas arba turi turėti gamintojo suteiktą teisę parduoti siūlomas prekes arba turi būti sudaręs bendradarbiavimo sutartį (būti įgaliotas) su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Tiekėjas, pasiūlymų vertinimo metu perkančiosios organizacijos prašymu per nustatytą protingą terminą, turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (teisė įgyta arba susitarimai/įgaliojimas sudaryti turi būti iki pasiūlymo termino pateikimo pabaigos).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

2. Dėl nuo tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, šalių raštišku susitarimu prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 30 kalendorinių dienų.

3. Pardavėjui Sutarties 3.1 punkte numatytu terminu nepristačius Sutarties sąlygas atitinkančių Prekių, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,02% (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius skaičiuojamus nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

4. Pardavėjui vėluojant pristatyti Prekes ilgiau nei šešiasdešimt dienų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti Pardavėją atlyginti atsiradusius nuostolius bei sumokėti baudą, sudarančią 5% (penkis) procentus nuo Sutarties kainos, kurios Pirkėjui įrodinėti nebereikia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/06/2022
Local time: 10:45
Place:

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, Kalno g. 40, 87134 Telšiai

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Šiaulių apygardos teismas
Postal address: Dvaro g. 83
Town: Šiauliai
Postal code: 76299
Country: Lithuania
E-mail: siauliu.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 65216037
Internet address: https://sat.teismas.lt/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/05/2022