Lieferungen - 253441-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Gyula: Röntgengeräte

2020/S 105-253441

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Békés Megyei Központi Kórház
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_43342866
Postanschrift: Semmelweis utca 1.
Ort: Gyula
NUTS-Code: HU332 Békés
Postleitzahl: 5700
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kovács Mihály
E-Mail: kovacsm@bmkk.eu
Telefon: +36 66555201
Fax: +36 66441192

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bmkk.eu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000133012020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000133012020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Költségvetési szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

INTERREG-ROHU386-Eszközbeszerzés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000133012020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés révén az "INTERREG - „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” - INTERREG - ROHU386 -pályázat keretében 2 részajánlattételi körben röntgen beendezések és teleradiológiai informatikai rendszer beszerzése. Valamennyi rész tekintetében szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe helyezést,oktatást magyar nyelven max. 10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret,48 órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül, továbbá szükséges az 1. részajánlattételi kör esetében a teljesítési helyeken meglévő gépek leszerelése és az ajánlatkérő telephelyén belüli elszállítása, ill Gyulán védőfüggyöny/ólomfüggöny felszerelése is szükséges.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Röntgen berendezés

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111000 Röntgengeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU332 Békés
Hauptort der Ausführung:

5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ill. 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 1/b.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi szerződés révén az "INTERREG – „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” – INTERREG – ROHU386 -pályázat keretében 1 db átvilágító-felvételi és 1 db digitális felvételi rtg rendszer beszerzése. Szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe helyezést,oktatást magyar nyelven eszközönként max. 10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret,48 órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül, továbbá a teljesítési helyeken meglévő gépek leszerelését és az ajánlatkérő telephelyén belüli elszállítását is, ill Gyulán védőfüggyöny/ólomfüggöny felszerelése is szükséges. A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza, amely alapján a szakmai ajánlatot el kell készíteni.Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 46.§(3)bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Átvilágító-felvételi rendszer esetében: Asztalból kivehető detektor, végtagvizsgálatok készítéséhez. (Igen/Nem) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Digitális felvételi rsz. esetében:Beépített antibakteriális felületkezelés(a mobil detektor borítása a felszínére kerülő kórokozók90%-át semlegesíti a felszínre kerüléstől számított 1 órán belül)(I/N) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Digitális felvételi rendszer esetében: Expozíció PACS rendszerbe történő betárolási pixelmérete / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"INTERREG - „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” - INTERREG - ROHU386 - pályázat

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Kbt.76.§(9)d):minőségi értékelési részszempont 1. és 2. esetében pontkiosztás, 3. esetében Min.eln.Kbt.77.§(1) bek.szerinti legkedvezőbb szint,ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmut. alapján a dokumentációban megadott képlet szerint, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás a KH útmutató alapján a dokumentációban foglaltak szerint.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Teleradiológiai informatikai rendszer

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48814000 Medizinische Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU332 Békés
Hauptort der Ausführung:

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi szerződés révén az "INTERREG – „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” – INTERREG – ROHU386 -pályázat keretében 1 db teleradiológiai informatikai rendszer beszerzése. Jelen eljárás célja új teleradiológiai rendszer beszerzése annak érdekében, hogy biztosított legyen a távleletezés a nagyváradi kórházra, valamint a szeghalmi szakrendelőre vonatkozóan is. Emellett biztosítani kell a már meglévő (Békés Megyei Központi Kórház) teleradiológiai rendszer illesztését is.(meglévő rendszerünk: DIVAS PACS (verziószám: 9.18.9) rendszereivel integrált TERASY). A szállítandó eszközöket és a minimum elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza. szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe helyezést, oktatást magyar nyelven max. 10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret, 48 órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül. A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 46.§(3)bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás a hardver és softver elemekre kiterjedően(hónapokban, min.0 hónap, max. 24 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"INTERREG - „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” - INTERREG - ROHU386 - pályázat

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Kbt.76.§(9)d):minőségi értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás a KH útmutató alapján a dokumentációban foglaltak szerint.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében és figyelemmel a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 8.§ a)-ia), ic)-io) és 10. § (1) a)-ga), gc)-gl) és (2)bek.; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá figyelemmel a Kbt.41/A.§(5) bek.-re.Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) kb) pontja alapján nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§ ic) pontja szerint kell nyilatkozni, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás feltételi fentállnak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és(9), (11a)bekezdéseire,321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság által közzétett (KÉ. 2019. évi 33. szám, 2019.02.15.) "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról,nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról" tárgyú útmutatóban foglaltakra.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nem kerül előírásra.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi részajánlattételi kör tekintetében:A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek., 2. § (5) bek. és 3.§ alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni, elegendő az "alfa" pont megjelölése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt

Alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 81.§ (5) bekezédésben foglaltakra. M/1. valamennyi részajánlattételi körben: A Kbt. 65. § (4) bekezdésének, 65. § (1) bekezdés b) pontjának, 65. § (9) bekezdésének, továbbá a 69.§(4)-(7) bekezdéseinek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja, 21§(1a)bekezdésének a) pontja és 22.§ (1), (2) és (3a) bekezdései alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.

M/2. csak az 1.részajánlattételi körben:Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján csatolja valamennyi megajánlani kívánt eszközre vonatkozóan gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, ill. – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009.(EÜM rendelet alapján szükséges – elismert(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt,amely tanúsítja, hogy az áru megfelel a 4/2009.(III.17.) EÜM rendelet szerinti minőségi előírásnak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított

Megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:

1. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db RTG berendezés szállítására,

2. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db teleradológiai rendszer kiépítése vagy bővítése, és/vagy Pacs rendszer kiépítése vagy bővítésére vonatkozó referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő az 1. részajánlattételi kör esetében, ha az általa megajánlani kívánt eszközök valamelyike nem rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, vagy – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009.(EÜM rendelet alapján szükséges – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)tanúsító szervezettől származó érvényes CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel a 4/2009.(III.17.) EÜM rendeletben meghatározott követelményeknek.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Valamennyi részben: Fedezet:INTERREG V-A ROHU 386 pályázat keretében.A vételár átalányár,az sem árfolyamváltozás,sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan.Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme euro. A teljesítés igazolására a Kbt. 135.§(1)bek. az irányadóak.1 db végszámla benyújtására van lehetőség.Az ellenszolgáltatás az Eladó általi teljesítést,Vevő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően utólagosan átutalással – euróban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint – a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.A Kbt. 135.§ (8) bek. alapján 20 % előleg kerül biztosításra,folyósítását AK nem köti biztosítéknyújtáshoz.A részletes fiz. feltételeket,szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás),a szerződés-tervezet tartalmazza. AK elfogadja a Kbt. 27/A §.szerinti számlát.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) ATnek a Kbt.66.§(6)bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalommal is!)

2) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a Kbt. 47.§(2) bekre.

3) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

4) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.,a 321/2015.(X.30.) Korm.r.,424/2017.(XII.19.) Korm.r. az irányadóak.

6) A Kbt. 66.§(5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4) bek.eszerinti összes adatot.

7) AK tájékoztatja ATket,hogy kizárólag új áru ajánlható meg,használt áru megajánlása esetén az ajánlat a Kbt.73.§(1)bek e) pontja alapján érvénytelen.

8) Amennyiben az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás szövege között eltérés van,a közzétett ajánlati felhívás szövege az irányadó.

9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt.66.§(2) bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról- nemleges tartalommal is-a 321/2015.(X. 30.) Korm.r. 13. §-a szerint.

10) A Kbt.81.§(4)és(5) bek alkalmazásra kerül.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Karsai Éva, lajstromszáma: 00489.

12) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség 30 nap.

13) Az 1. részajánlattétlei körben a specifikációs táblázat (2 db munkafüzeletlapja) kitöltése képezi a szakmai ajánlatot. A szakmai ajánlat akkor érvényes, ha a specifikációs táblázat (mindkettő munkafüzetlap) az adott rész vonatkozásában megfelelően kitöltésre kerül. A 2. részajánlattételi körben nincs szakmai ajánlat.

14) A Kbt. 75.§(2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.

15) ATnek meg kell adnia eszközönként a konkrét típus megjelölést,a gyártót, és a származási helyet.

16) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

17) A fedezet az INTERREG V-A ROHU 386 pályázat keretében áll rendelkezésre,a támogatás intenzitása:100,000000 %.

18) Valamennyi rész tekintetében a II.2.7) pont szerinti végteljesítési véghatáridő: 2020.12.1. Azaz az eszközöket legkésőbb 2020.12.1-ig le kell szállítani akkor is, ha 40 munkanapnál kevesebb teljesítési határidő áll rendelkezésre a szerződés hatályba lépésétől. 19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a)bekezdésére.

20) A II.2.5) pontszám alsó és felső határa: 0 és 10.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148.§-a szerint.

A III.2.2) pont folytatása: Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a le nem szállított áru nettó értékének 1 %, de legfeljebb 10 %. Amennyiben az Eladó/nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, késedelmi kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér mértéke eléri a maximumot, Vevő/ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződéstől elállni, felmondani.

Meghiúsulási kötbér: Ha az ajánlattevő felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért, a teljesítés megtagadásáért vagy ugyanígy a teljesítés 10 napos késedelmet szenved, akkor az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ebben az esetben ajánlattevő 20 % (alapja: meghiúsulással érintett nettó eladási ár) mértékű kötbért köteles fizetni.

Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatározottak. Ajánlatkérő a késedelem, és meghiúsulás körében „nap” kifejezés alatt naptári napot ért.

Jótállás: A szállítás teljesítésétől számított 12 hónapra teljes körű, mindennemű jótállás vállalása. A jótállásra a Ptk. 6:171-173.§-aiban foglaltak alkalmazandóak. A 2. részajánlattételi körben a 12 hónapon felüli jótállás értékelési részszempont.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/05/2020