Lieferungen - 253464-2022

13/05/2022    S93

Ungarn-Budapest: Werkstattausrüstung

2022/S 093-253464

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 10941362244
Postanschrift: Kalotaszeg Utca 31
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1116
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Tóth Gyöngyi
E-Mail: tothgyon@fkf.hu
Telefon: +36 302778274
Fax: +36 14596700
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.budapestikozmuvek.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.budapestikozmuvek.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000612012022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000612012022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

K2284-Új műhely felszerelések és kéziszerszámok

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000612012022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43800000 Werkstattausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett műhelyekhez műhelyberendezések, és karbantartó egységeknek szervizeléséhez/javításhoz szükséges szerszámok/kéziszerszámok beszerzése és szállítása.

VI.3) pont folytatása:

26.) Ajánlattevő az ajánlatában köteles csatolni a szak ajánlat részét képező 1/a melléklet amit hiánytalanul kell kitölteni és aláírni,valamint excel formátumba. AK elvárása, hogy az 1.a. sz. mellék AT az általuk megajánlott szerszámok és készletek gyártóját és cikk (F ,G oszlopban) tüntessék fel egyenértékű megajánlást.

27.) AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

28.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket.

29.) II.2.7. pont a szerződés kezdő napjaként megjelölt nap tájékoztató jellegű.

30.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43800000 Werkstattausrüstung
44511000 Handwerkzeug
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1098 Budapest, Ecseri út 8-12 szám alatti telephelyén található K54-es sz. raktárba

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett műhelyekhez műhelyberendezések, és karbantartó egységeknek szervizeléséhez/javításhoz szükséges szerszámok/kéziszerszámok beszerzése és szállítása nettó 120 000 000,- Ft keretösszeg erejéig 2023. június 30. napjáig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

Várható tájékoztató mennyiség 967 db, 227 féle műhelyberendezések, szerszámok, kéziszerszámok. A megadott mennyiség a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján 2023. június 30-ig kerültek meghatározásra ún. tapasztalati mennyiség- tájékoztató jellegű -, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.

Az eljárás keretében műhelyberendezések, szerszámok, kéziszerszámok közül az előző évek tapasztalatai alapján az alábbi, előreláthatóan leggyakrabban előforduló, kiemelt jelentőségű műhelyberendezések, szerszámok az alábbiak:

1. 40/20 tonnás hidropneumatikus emelő

2. Ø 125mm 1400W sarokcsiszoló

3. Ø 230mm 2400W sarokcsiszoló

4. 1/2"-os hatlapú 21 darabos dugókulcs szerszám készlet 10mm től 32mm-ig

5. 10 darabos imbusz dugókulcs szerszám készlet 4-19mm-ig

6. 4 darabos 10"-os seeger fogó szerszámkészlet

7. 1/2"-os irányváltós levegőcsatlakozású csavarbehajtó

8. 1"-os irányváltós levegőcsatlakozású ütvecsavarbehajtó

9. 12 részes villáskulcs szerszám készlet 6-7mm től 30-32mm-ig

10. 8 égőszáras hegesztő vágó készlet

A nyertes ajánlattevő által szállítandó eszközök, szerszámok és műhelyberendezések pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és az 1/a melléklet tartalmazza.

Ajánlatkérő által az 1/a sz. melléklet keretében megadott Referencia a termékek az egyes tételek pontos meghatározását szolgálják, ezen Referencia a termékekkel egyenértékű eszközök megajánlását is elfogadja Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

A szállított tételek, gyári eredeti új termékek lehetnek. A szerződés tárgya által indokolt, hogy a táblázatban szereplő műhelyberendezések, -kéziszerszámok, - eszközök, pontos műszaki tartalmának meghatározása érdekében konkrét „Referencia a termékre” hivatkozzon, mivel más módon nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása, valamint egyértelmű meghatározása

A szállított tételeknek a referencia termék és/vagy azzal egyenértékű terméknek kell lennie. A termék jellemzői és vagy műszaki adottságai (teljesítmény, méret, kialakítás, felhasználás jellege, stb.) a referencia termékkel azonos és/vagy felhasználás jellegét tekintve jobb paraméterekkel kell rendelkeznie. Ajánlattevő köteles a megrendelt termékeket úgy csomagolni, és szállítani, hogy azt semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett hibákért Ajánlattevő vállalja a felelősséget.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A leszállított eszközökre, termékekre vállalt jótállási idő (minimum 12 hónap maximum 36 hónap, egész hónapban megadva) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2022
Ende: 30/06/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt. 76.§ (2) c) szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Az ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a mindösszesen nettó képzett érték (Ft)-ot ért.

Az Ár szempont értékelési szerinti szempont esetében fordított arányosítás, az 2. sz értékelési szempont (jótállás) esetében egyenes arányosítás módszerével történik. A 2.sz minőségi szempont értékelési szerinti (jótállás idő) esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. Ajánlatkérő az 2.sz értékelési szempont vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 36 hónap és a feletti megajánlás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. Ajánlatkérő tehát, elfogadja a 36 hónapnál magasabb megajánlásokat is, feltéve, hogy azok nem tartalmaznak irreális megajánlást, azonban azok a maximális 10 pontot fogják kapni az értékelés során. Amennyiben az Ajánlattevő a 2. sz értékelési szempont esetén 12 hónapnál kevesebb jótállási időt jelöl meg abban az esetben ajánlata érvénytelennek minősül.

Jótállás időtartama (teljesítés igazolás keltétől számítva minimum 12 hónap, maximum 36 hónap egész számban megadva) Az értékelési szempont: 1/a melléklet (ártáblázat) alapján Képzett érték mindösszesen (nettó Ft).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése (max 4000 karakter):

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban:” Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltötti felhívás példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a” Kr.”8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani ajánlattevőnek az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésébenmeghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szólónyilatkozatot. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1./I. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben az eredmény-kimutatások a céginformációs szolgálat honlapján megtalálhatók, úgy benyújtásuk nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó beszámolóval (eredmény-kimutatással) azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok szállítása (értékesítése)) származó nettó árbevételt tartalmazó nyilatkozattal jogosult igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az Áfa nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredmény kimutatás, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. (kiegészítő tájékoztatása kérése).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P 1.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évben több mint kettő évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok szállítása (értékesítése)) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább 55 .000 000 Ft értéket.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül legalább egynek meg kell felelnie.

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész # szakasz kitöltésével.

M.1. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (3x365 napban) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven - 6x 365 napon - belül megkezdett Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok beszerzésére (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáit.

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím),

- a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével),

- a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban jelölve az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltak alapján teljesült-e

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. valamint a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1), a 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevőt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három (3x365 nap) évben -a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett - Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciákkal, mely referenciák a II.2.4. pontban felsorolt szerszámokból/készletekből legalább 5 félét, de összesen legalább 500 db szerszám szállítására (értékesítésére) vonatkozik.

A referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő az eszközök ellenértékét saját forrásból biztosítja.

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.

Az ellenérték megfizetése havonta utólagos elszámolással az előző havi megrendelések és teljesítésigazolások alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) - (2) bek. alapján, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.-ben foglaltak alapján a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.

Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

EKR rendszer

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2.) Az eljárás iránt érdeklődését jelző GSZ az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. kom pontban megadott elérési úton.

3.) HP: Kbt. 71.§ szerint. AK élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hp, a hp az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne az újabb hp.

4.) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint

5.) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott űrlap) kell csatolni

6.) Kiegészítő táj kérése: Kbt. 56. §.

7.) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan AK a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

8.) Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában.

9.) AT ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (adott esetben), a 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

10.) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani

11.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III1.2-1.3) pontjaiban.

12.) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakra: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”

13.) A kiegészítő tájékoztatást AK a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

14.) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

15.) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

16.) AT-nek az AD-ben előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm.rend 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap)

17.) AT-nek a dokumentáció III.41.) pontja szerinti nyilatkozatot, csatolnia kell az ajánlathoz (ajánlati dokumentáció 5. sz. melléklete).

18.) Amennyiben AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége

19.) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók.

20.) FAKSZ: Dinócsik Tünde (sz00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (sz00335)

21.) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, az árubeszerzés megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Jelen közbeszerzés egy műszaki, homogén egységet képez (AK adott telephelyén működtetett, műhely eszközparkjához kíván eszközöket szerszámokat beszerezni), melynek megbontása a gazdasági, jogi, műszaki észszerűséggel össze nem egyeztethető eredményre vezetne.

22.) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban AK előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

23.) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását. A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely GSZ kiválása esetén a fennmaradó GSZ-k akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

24.) A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a MEKH a szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Htv.) 92/H. § (7) bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 3/B. § -ban foglaltak alapján jóváhagyja, vagy a jóváhagyás szükségtelenségét megállapítsa. Felek rögzítik, hogy a MEKH jóváhagyása, illetve a jóváhagyás szükségtelenségének megállapítása a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. Jelen szerződés a MEKH jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Megrendelő Szolgáltatót (ideértve az e-mailen történő értesítést is) soron kívül értesíti. Tárgyi eljárásban irányadó a Htv. 92/H.§ (4) bek. is. 25.) Az ajánlatok érvénytelensége:

- a 2. értékelési szempontra tett megajánlása kevesebb mint 12 hónap;

- az ajánlatban nem kerül csatolásra az 1/a. sz. mellék;

- az ajánlatba benyújtandó becsatolt 1/a. sz. mellék nem kerül minden tétel beárazásra;

- az ajánlatba benyújtandó becsatolt 1/a. sz. mellék tart eltér az AK által kiadott 1/a. sz. mellék tartal;

- ajánlatba benyújtandó 1/a. sz. mellék bármely tétele esetében az érték „0” vagy negatív érték vagy nem egész szám megajánlás;

- ha az 1/a. mellék nem adja meg - egyenért megajánlás esetén - a megajánlott (F és G oszlopokat) eszközök/kéziszer gyártói cikksz és gyártóját.

26.) AT az ajánlatában köteles csatolni a szakmai ajánlat részeként a KD részét képező árazott ártábla (1/a. számú mellék) hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva (pdf), szerkeszthető (excel) formátumban is. Ellentmond esetén a cégszerűen aláírt ártábla irányadó. AK elvárása, hogy az 1.a. sz. mellék AT.

karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.1.4) pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-nak megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022