Lieferungen - 253486-2020

02/06/2020    S105

Česko-České Budějovice: Mikroskopy

2020/S 105-253486

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Národní identifikační číslo: 60076658
Poštovní adresa: Branišovská 1645/31a
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 05
Země: Česko
Kontaktní osoba: David Struška
E-mail: dstruska@jcu.cz
Tel.: +420 389032039
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.jcu.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskaUniverzita
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vybavení do multimediálních učeben - Modernizace učeben FF a ZF JU

II.1.2)Hlavní kód CPV
38510000 Mikroskopy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Veřejná zakázka bude rozdělena na 4 samostatné části.

Část 1 - Předmětem plnění je dodávka laboratorního mikroskopu a stereoskopického mikroskopu pro Zemědělskou fakultu JU.

Část 2 - Předmětem plnění je dodávka digitálních fotoaparátů pro Zemědělskou fakultu a Filozofickou fakultu JU.

Část 3 - Předmětem plnění je dodávka a instalace specializovaného přístroje a softwaru, včetně PC a monitoru pro Filozofickou fakultu JU.

Část 4 - Předmětem plnění je dodávka vestavěného interiérového vybavení tvořeného vestavěnými skříněmi, prosklenými vitrínami, policí a průběžným pruhem lamina pro Zemědělskou fakultu JU.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 372 130.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka mikroskopů - Modernizace učebny ZF JU

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38510000 Mikroskopy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na adrese:

Na Zlaté stoce 10, 370 05 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka laboratorního mikroskopu a stereoskopického mikroskopu pro Zemědělskou fakultu JU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV, Rozvoj JU - ERDF, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka digitálních fotoaparátů - Modernizace učeben FF a ZF JU

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38651000 Fotografické přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Položka digi. fotoaparát: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

Položka fotoaparát DSLR, vč. objektivu: Zemědělská fakulta Jiho

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka digitálních fotoaparátů pro Zemědělskou fakultu a Filozofickou fakultu JU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV, Rozvoj JU - ERDF, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka přístroje pro sledování pohybu očí vč. příslušenství - Modernizace učebny FF JU

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38431000 Snímací přístroje
30200000 Počítače
30231300 Zobrazovací jednotky
32321200 Audiovizuální přístroje
48000000 Balíky programů a informační systémy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka a instalace specializovaného přístroje a softwaru, včetně PC a monitoru pro Filozofickou fakultu JU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV, Rozvoj JU - ERDF, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka vestavěného interiérového vybavení - Modernizace učebny ZF JU

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39000000 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na adrese:

Na Zlaté stoce 588/10, 370 05 České Budějovice, místnost č. 218 ve 2. NP, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka vestavěného interiérového vybavení tvořeného vestavěnými skříněmi, prosklenými vitrínami, policí a průběžným pruhem lamina pro Zemědělskou fakultu JU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV, Rozvoj JU - ERDF, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 053-125572
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

Dodávka mikroskopů - Modernizace učebny ZF JU

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
19/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Intraco micro, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 62968955
Poštovní adresa: Karlštejnská 97
Obec: Tachlovice
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 252 17
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 152 890.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 145 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Dodávka digitálních fotoaparátů - Modernizace učeben FF a ZF JU

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AV Media, a.s.
Národní identifikační číslo: 48108375
Poštovní adresa: Pražská 63
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 102 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 87 406.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 73 800.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Dodávka přístroje pro sledování pohybu očí vč. příslušenství - Modernizace učebny FF JU

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AV Media, a.s.
Národní identifikační číslo: 48108375
Poštovní adresa: Pražská 63
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 102 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 157 066.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 153 330.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Dodávka vestavěného interiérového vybavení - Modernizace učebny ZF JU

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020