Lieferungen - 253501-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Dänemark-Kopenhagen: Fernsehausrüstung

2020/S 105-253501

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Nationale Identifikationsnummer: 53383211
Postanschrift: Strandgade 100
Ort: København K
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 1401
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Arne Tornvig Christensen
E-Mail: ArneTornvig.Christensen@krfo.dk
Telefon: +45 72554381

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transparente TV apparater mm til Kriminalforsorgen

Referenznummer der Bekanntmachung: 19-15-0186
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32324300 Fernsehausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kriminalforsorgen udbyder rammeaftale vedrørende indkøb af TV apparater med transparent kabinet i forskellig størrelse fra 22” til 32” med indbygget og udskifteligt transparent DVD modul, transparent universal fjernbetjening samt løse transparente DVD moduler til TV apparaterne. Desuden indkøb af TV apparater med størrelse fra 40” til 45” og fra 50” til 55” med fjernbetjening, DVD afspiller med fjernbetjening, vægbeslag til ophæng af TV samt antennekabler.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 400 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233152 DVD-Leser und/oder -Brenner
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
32300000 Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte
32320000 Fernseh- und audiovisuelle Geräte
32324000 Fernsehgeräte
32324100 Farbfernsehgeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen vedrører indkøb af TV apparater og DVD afspillere mm. til indsatte i danske fængsler og arresthuse, hvorved de får mulighed for at kunne se TV og afspille DVD (CD) på deres celler og i udvalgte fælles opholdsrum.

Idet TV apparaterne skal installeres i fængsler og arresthuse, er der særlige sikkerhedskrav til apparaterne og til apparaternes funktionalitet mv. Bl.a. kan det nævnes, at det ikke må være muligt for de indsatte at kommunikere med omverdenen via de elektroniske apparater, og derfor skal apparaternes stik være uvirksommen og spærrede, så de indsatte ikke via apparaternes indgange eller udgange vil kunne skaffe sig adgang til intranettet eller i øvrigt at kunne kommunikere via apparaterne med omverdenen.

De TV apparater, der installeres i de indsattes celler, skal have en skærmstørrelse mellem 22” og 32” og være med transparent kabinet, transparent fod og transparent universal fjernbetjening. Desuden skal de have et indbygget transparent DVD modul.

Det særlige krav om transparens og kravene til apparaternes funktionalitet er begrundet dels i optimale muligheder for visitation af apparaterne, hvor kravet om transparens gør det muligt umiddelbart at konstatere eventuelle fremmedlegemer, og dels i særlige sikkerhedsmæssige forskrifter.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: kvalitet / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen indeholder en option for ordregiver til at udvide kontraktens værdi med 25 %. Optionens værdi er medregnet i kontraktsværdien, se ovenfor under II.2.6).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ordregiver har, med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn, vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en opdeling af kontrakten i delaftaler.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 028-063929
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Transparente TV apparater mm til Kriminalforsorgen

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bart Strijbosch BV
Nationale Identifikationsnummer: 16083426
Postanschrift: Heescheweg 29
Ort: Nistelrode
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 5388RG
Land: Niederlande
E-Mail: antoon@strijbosch.nl
Telefon: +31 412617700
Fax: +31 412610099

Internet-Adresse: http://www.strijbosch.nl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 400 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020