Lieferungen - 253557-2022

13/05/2022    S93

Tschechien-Plzeň: Sicherheitskameras

2022/S 093-253557

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Nationale Identifikationsnummer: 00075370
Postanschrift: náměstí Republiky 1
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 306 32
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Yvetta Borská
E-Mail: borska@plzen.eu
Telefon: +420 378037118
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plzen.eu
Adresse des Beschafferprofils: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Nationale Identifikationsnummer: 40526551
Postanschrift: Klatovská tř. 10 a 12
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 301 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Yvetta Borská
E-Mail: borska@plzen.eu
Telefon: +420 378037118
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plzen.eu
Adresse des Beschafferprofils: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň

Referenznummer der Bekanntmachung: 468-49/70/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35125300 Sicherheitskameras
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti:

1. Instalace kamer

2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích tras a rozvodů

3. Integrace do Městského kamerového systému v Plzni a zprovoznění kamer.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 500 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35125300 Sicherheitskameras
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

město Plzeň

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti:

1. Instalace kamer

2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích tras a rozvodů

3. Integrace do Městského kamerového systému v Plzni a zprovoznění kamer.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 500 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2022
Ende: 30/11/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dle § 77, odst. 1 zákona ve vztahu k České republice: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dle § 77, odst. 2 zákona: doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, nebo předloží jiný rovnocenný doklad

Konkrétní živnostenská oprávnění požadovaná zadavatelem:

1) Projektová činnost ve výstavbě

2) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

3) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

4) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona: Seznam alespoň 2 významných dodávek v oboru výstavby a aplikace digitálního kamerového systému, instalovaného ve venkovním prostředí monitorujícího zastavěnou část území, se zaměřením na přenos, zobrazení a ukládání obrazových dat, s více jak 5ti kamerami zapojenými do systému a minimálně jedním ovládacím pracovištěm, realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich realizace a identifikace objednatele. Za relevantní budou považovány pouze dodávky v rozsahu nejméně 1.000.000,- Kč bez DPH pro každou jednotlivou dodávku.

Dle § 79, odst. 2, písm. d) zákona: Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadované dodávce, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávku poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením následujících dokladů:

• Platný doklad o způsobilosti práce na kamerových systémech s technologií výrobce, jehož kamery dodavatel nabídne pro plnění předmětu zakázky, vydaný výrobcem těchto kamer nebo jeho výhradním zástupcem v České republice nebo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce - účastník doloží prostou kopii osvědčení v českém jazyce vystaveného na účastníka.

• Platný doklad o způsobilosti práce jmenovitě s řídícím programem BVMS v.11 vydaný výrobcem Bosch nebo jeho výhradním zástupcem v České republice nebo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce - účastník doloží prostou kopii osvědčení v českém jazyce vystaveného na účastníka.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona: Seznam alespoň 2 významných dodávek v oboru výstavby a aplikace digitálního kamerového systému, instalovaného ve venkovním prostředí monitorujícího zastavěnou část území, se zaměřením na přenos, zobrazení a ukládání obrazových dat, s více jak 5ti kamerami zapojenými do systému a minimálně jedním ovládacím pracovištěm, realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich realizace a identifikace objednatele. Za relevantní budou považovány pouze dodávky v rozsahu nejméně 1.000.000,- Kč bez DPH pro každou jednotlivou dodávku.

Dle § 79, odst. 2, písm. d) zákona: Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadované dodávce, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávku poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením následujících dokladů:

• Platný doklad o způsobilosti práce na kamerových systémech s technologií výrobce, jehož kamery dodavatel nabídne pro plnění předmětu zakázky, vydaný výrobcem těchto kamer nebo jeho výhradním zástupcem v České republice nebo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce - účastník doloží prostou kopii osvědčení v českém jazyce vystaveného na účastníka.

• Platný doklad o způsobilosti práce jmenovitě s řídícím programem BVMS v.11 vydaný výrobcem Bosch nebo jeho výhradním zástupcem v České republice nebo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce - účastník doloží prostou kopii osvědčení v českém jazyce vystaveného na účastníka.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/06/2022
Ortszeit: 09:30
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel požaduje zachování plné kompatibility se stávajícím městským kamerovým systémem v Plzni po stránce technologického i programového vybavení. Komponenty, především kamery a převodníky dat použité pro plnění předmětu zakázky, musí umožňovat plnohodnotnou spolupráci s instalovaným řídícím programem „BVMS v. 11“ stávajícího městského kamerového systému v Plzni z hlediska obsluhy systému, programování nabízených komponentů, parametrizace a konfigurace inteligentních funkcí kamer a upgrade firmware těchto komponentů při změně verze uvedeného řídícího programu.

Kamery budou v modulovém provedení, které umožňuje v případě potřeby servisního zásahu jednoduchou výměnu pouze konkrétních částí kamery.

V rámci ověření skutečnosti, zda nabídky účastníků splňují parametry požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat účastníka, jehož nabídka byla rozhodnutím zadavatele vybrána jako nejvhodnější, ke kontrolní zkoušce funkčnosti nabízeného plnění. Zadavatel v takovém případě zašle účastníkovi pozvánku na kontrolní zkoušku nejméně 14 dnů přede dnem jejího konání na kontaktní údaje uvedené v jeho nabídce. Přesné místo konání kontrolní zkoušky v Plzni bude uvedeno v pozvánce.

Tento požadavek na plnění veřejné zakázky (zachování plné kompatibility se stávajícím městským kamerovým systémem v Plzni) bude považován za nesplněný, pokud:

- Účastník se nezúčastní kontrolní zkoušky, nebo

- zkouška neprokáže splnění požadavků definovaných v tomto bodě zadávací dokumentace v celém rozsahu.

Nesplnění požadavku je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 160.000,00 Kč.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, s pojistným plněním ve výši min. 4.000.000,- Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti smlouvy o dílo. (V případě, že sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání smlouvy o dílo, bude zhotovitel povinen předložit objednateli novou pojistnou smlouvu před skončením platnosti smlouvy předchozí.) Předložení platné pojistné smlouvy bude podmínkou pro uzavření smlouvy o dílo objednatelem.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022