Lieferungen - 253577-2022

13/05/2022    S93

Polen-Stara Kamienica: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2022/S 093-253577

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Stara Kamienica 58 - 512 Stara Kamienica, ul Kamienicka 11 NIP 611-011-29-50 Regon 230821730
Postanschrift: ul. Kamienicka 11
Ort: Stara Kamienica
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 58-512
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Domańska-Mośko
E-Mail: starakamienica@starakamienica.pl
Telefon: +48 757514337
Fax: +48 757514337
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://starakamienica.bip.net.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://starakamienica.bip.net.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Kamienica

Referenznummer der Bekanntmachung: RRG.ZP.271.5.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Kamienica, tj.:

- Szkoła Podstawowa w Barcinku, 58-12 Barcinek 10b

- Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu, 58-512 Kopaniec 78

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach, ul. Szkolna 2, 58-560 Jelenia Góra

- Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy, ul. Izerska 1, 58-512 Stara Kamienica

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:CZĘŚĆ 1: Dostawa i montaż pomp ciepła dla obiektów użyteczności publicznej CZĘŚĆ 2: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż pomp ciepła dla obiektów użyteczności publicznej

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42511110 Wärmepumpen
45223810 Fertigkonstruktionen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311000 Installation von Elektroanlagen
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45315100 Elektrotechnikinstallation
45331100 Installation von Zentralheizungen
45315300 Stromversorgungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Stara Kamienica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa i montaż pomp ciepła dla obiektów użyteczności publicznej:

1. Szkoła Podstawowa w Barcinku:

Należy dostarczyć układ dwóch pomp ciepła o mocy 40 kW w kaskadzie przy Szkole Podstawowej w Barcinku. Przewiduje się zakup dwóch pomp typu powietrze woda do montażu zewnętrznego o całkowitej mocy cieplnej ok. 80 kW (+10%/-5%). A7/W35 wg EN14511 na podstawie obliczeń zapotrzebowania cieplnego. Dopuszcza się dostawę urządzenia dwustopniowego (dwusprężarkowego) z podziałem mocy 50%/50% (dopuszczalne odstępstwo od warunku podziału mocy 20%). Instalacja powinna mieć możliwość pracy w przypadku awarii jednej ze sprężarek z wydajnością nie mniejszą niż 40%.

2. Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu:

Należy dostarczyć układ dwóch pomp ciepła o mocy 30 kW w kaskadzie przy Szkole Podstawowej w Kopańcu. Przewiduje się zakup dwóch pomp ciepła typu powietrze woda do montażu zewnętrznego o całkowitej mocy cieplnej ok. 60 kW (+10%/-5%). A7/W35 wg EN14511na podstawie obliczeń zapotrzebowania cieplnego. Dopuszcza się dostawę urządzenia dwustopniowego (dwusprężarkowego) z podziałem mocy 50%/50% (dopuszczalne odstępstwo od warunku podziału mocy 20%). Instalacja powinna mieć możliwość pracy w przypadku awarii jednej ze sprężarek z wydajnością nie mniejszą niż 40%.

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach:

Należy dostarczyć układ dwóch pomp ciepła o mocy 20 kW w kaskadzie przy Szkole Podstawowej w Wojcieszycach. Przewiduje się zakup dwóch pomp typu powietrze woda do montażu zewnętrznego o całkowitej mocy cieplnej ok. 40 kW (+10%/-5%). A7/W35 wg EN14511na podstawie obliczeń zapotrzebowania cieplnego. Dopuszcza się dostawę urządzenia dwustopniowego (dwusprężarkowego) z podziałem mocy 50%/50% (dopuszczalne odstępstwo od warunku podziału mocy 20%). Instalacja powinna mieć możliwość pracy w przypadku awarii jednej ze sprężarek z wydajnością nie mniejszą niż 40%.

4. Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy:

Należy dostarczyć układ dwóch pomp ciepła o mocy 30 kW w kaskadzie przy Przedszkolu w Starej Kamienicy. Przewiduje się zakup dwóch pomp ciepła typu powietrze woda do montażu zewnętrznego o całkowitej mocy cieplnej ok. 60 kW (+10%/-5%). A7/W35 wg EN14511na podstawie obliczeń zapotrzebowania cieplnego. Dopuszcza się dostawę urządzenia dwustopniowego (dwusprężarkowego) z podziałem mocy 50%/50% (dopuszczalne odstępstwo od warunku podziału mocy 20%). Instalacja powinna mieć możliwość pracy w przypadku awarii jednej ze sprężarek z wydajnością nie mniejszą niż 40%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2) Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (T) / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji jakości (G) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPDS.03.01.00-02-0004/21-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Stara Kamienica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej:

1. Szkoła Podstawowa w Barcinku:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 49,6 kWp (nie mniej niż 49,1 - jednak nie większej niż 49,9 kW) na gruncie na terenie działki nr 306/17 stanowiącej własność Zamawiającego na potrzeby zasilenia w energię elektryczną budynku Szkoły Podstawowej w Barcinku. Analizowana działka posiada kształt prostokąta i płaskie ukształtowanie terenu dzięki czemu na etapie inwestycji nie przewiduje się prowadzenia prac niwelacyjnych. Na posadowienie instalacji fotowoltaicznej wybrano najbardziej nasłonecznione i wolne od zabudowy miejsce. Budynek posiada zasilanie poprzez sieć niskiego napięcia. Planuje się wykorzystać przyłącze zlokalizowane w rozdzielni głównej budynku Szkoły. Zakres prac nie zakłada ingerencji w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu.

2. Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40,8 kWp (nie mniejszej niż 40,4 - jednak nie większej niż 41,2 kWp) na gruncie na terenie działki nr 774 stanowiącej własność Zamawiającego na potrzeby zasilenia w energię elektryczną budynku Szkoły Podstawowej w Kopańcu. Analizowana działka posiada kształt trójkąta i płaskie ukształtowanie terenu w związku z czym nie przewiduje się prowadzenia prac niwelacyjnych. Budynek posiada zasilanie poprzez sieć niskiego napięcia. Planuje się wykorzystać przyłącze zlokalizowane w rozdzielni głównej budynku Szkoły. Zakres prac nie zakłada ingerencji w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu.

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

• kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40,0 kWp (nie mniejszej niż 39,6 kWp - jednak nie większej niż 40,4 kWp) na gruncie przy budynku Szkoły Podstawowej, na terenie działki nr 474 stanowiącej własność Zamawiającego, na potrzeby zasilenia w energię elektryczną budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach. Analizowana działka posiada kształt prostokąta i płaskie ukształtowanie terenu w związku z czym nie przewiduje się prowadzenia prac niwelacyjnych. Budynek posiada zasilanie poprzez sieć niskiego napięcia. Planuje się wykorzystać przyłącze zlokalizowane w rozdzielni głównej budynku Szkoły. Zakres prac nie zakłada ingerencji w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu.

• kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 10,0 kWp (nie mniejszej niż 9,6 kWp - jednak nie większej niż 10,4 kWp) na dachu budynku Szkoły Podstawowej, na terenie działki nr 474 stanowiącej własność Zamawiającego. Budynek posiada zasilanie poprzez sieć niskiego napięcia. Planuje się wykorzystać przyłącze zlokalizowane w rozdzielni głównej budynku Szkoły. Zakres prac nie zakłada ingerencji w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu.

4. Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 29,6 kWp (nie mniejszej niż 29,3 - jednak nie większej niż 29,9 kWp) na gruncie przy budynku Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy, na terenie działki nr 338/4 stanowiącej własność Zamawiającego, na potrzeby zasilenia w energię elektryczną budynku Gminnego Przedszkola. Analizowana działka posiada kształt prostokąta i płaskie ukształtowanie terenu w związku z czym nie przewiduje się prowadzenia prac niwelacyjnych. Budynek posiada zasilanie poprzez sieć niskiego napięcia. Planuje się wykorzystać przyłącze zlokalizowane w rozdzielni głównej budynku. Zakres prac nie zakłada ingerencji w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w Tomie III SWZ, w tym w dokumentacji projektowej -zał. do OPZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (T) / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji jakości (G) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPDS.03.01.00-02-0004/21-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

( dla dwóch części)

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

• dla części 1 – nie mniejszą niż 300 000 PLN

• dla części 2 – nie mniejszą niż 200 000 PLN

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

- dla części 1:

osobą dysponującą dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii, wydany na podstawie art. 136 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe, która wykonywać będzie czynności w zakresie montażu pomp ciepła podczas realizacji zamówienia

- dla części 2:

osobą dysponującą dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii, wydany na podstawie art. 136 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe, która wykonywać będzie czynności w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych podczas realizacji zamówienia

Przez wymagany „minimalny okres doświadczenia zawodowego” należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień do daty ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uwaga:

1. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał:

- dla części 1:

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej dwie (2) zakończone realizacje, dotyczące dostawy wraz z montażem pomp ciepła typu powietrze woda o minimalnej mocy co najmniej 20 kW każda

- dla części 2:

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej dwie (2) zakończone realizacje, w tym:

a) Jedną dotyczącą dostawy wraz z montażem na gruncie instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy zainstalowanej co najmniej 10 kW każda

b) Jedną dotyczącą dostawy wraz z montażem na dachu instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy zainstalowanej co najmniej 5 kW każda

UWAGA: przez moc zainstalowaną należy rozumieć moc wynikającą z realizacji jednego zlecenia/zamówienia

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.

OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PKT. 8 BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

dotyczy każdej części zamówienia oddzielnie

14.1 Informacje Ogólne

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

14.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Sylwia Domańska-Mośko

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

3.2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 p.z.p. tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587702
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

23.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

23.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

23.3 Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, w tym na projektowane postępowania umowy,

2) zaniechane czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.5 Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 u.p.z.p stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

23.6 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” u.p.z.p

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587702
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022