Lieferungen - 253595-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Medizinische Geräte

2020/S 105-253595

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: 000289035
Postanschrift: Poniatowskiego 15
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-055
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Jeziorski
E-Mail: dzp@sum.edu.pl
Telefon: +48 322083547

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sum.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.sum.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych, stacji graficznej oraz modeli dla potrzeb jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP/PN/154/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych, stacji graficznej oraz modeli dla potrzeb jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 pakietów:

Pakiet nr 1 – system topografii powierzchniowej z platformą symulacyjną 3D,

Pakiet nr 2 – system do oceny wielowymiarowej siły mięśniowej, system do analizy chodu, goniometry,

Pakiet nr 3 – system monitorowania aktywności fizycznej,

Pakiet nr 4 – zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obróbki obrazu,

Pakiet nr 5 – modele anatomiczne: model kręgosłupa, szkielet człowieka,

Pakiet nr 6 – ultrasonograf z oprogramowaniem,

Pakiet nr 7 – głowica do echokardiografu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 80 553.70 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

System topografii powierzchniowej z platformą symulacyjną 3D

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100 Lehrmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

System do oceny wielowymiarowej siły mięśniowej, system do analizy chodu, goniometry

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100 Lehrmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

System monitorowania aktywności fizycznej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100 Lehrmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.3 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obróbki obrazu

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100 Lehrmittel
30213300 Tischcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.4 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modele anatomiczne: model kręgosłupa, szkielet człowieka

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100 Lehrmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.5 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ultrasonograf z oprogramowaniem

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100 Lehrmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.6 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.6 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Głowica do echokardiografu

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100 Lehrmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.7 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 022-047539
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Głowica do echokardiografu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ProfiMedical sp. z o.o. sp. k.
Postanschrift: ul. Osobodzenia 1
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 40-403
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 82 455.11 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 553.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020