Leveringen - 253634-2020

02/06/2020    S105

România-Bucureşti: Diverse piese de schimb

2020/S 105-253634

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
Număr naţional de înregistrare: 4420465
Adresă: Str. Dudeşti nr. 191
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031084
Țară: România
Persoană de contact: Robert Sorin Negoiță
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telefon: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarie3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare piese necesare parcului auto al DADP Sectorul 3

Număr de referinţă: 4420465_2019_PAAPD1104220
II.1.2)Cod CPV principal
34913000 Diverse piese de schimb
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru „Furnizare piese necesare parcului auto al DADP Sectorul 3” pentru șapte loturi.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 20.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 628 583.39 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – Furnizare piese pentru utilaje întreținere drumuri

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34913000 Diverse piese de schimb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3 București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 3 – Furnizare piese pentru utilaje întreținere drumuri – valoare estimată: 817 922,15 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 190 916,59 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 591 521,74 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 381 833,18 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 817 922,17 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34913000 Diverse piese de schimb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3 București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt – valoare estimata: 7 203 392,77 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 1 423 385,79 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4 461 465,66 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 2 846 771,57 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 7 203 392,77 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 – Furnizare piese utilaje mică mecanizare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34913000 Diverse piese de schimb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3 București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 4 – Furnizare piese utilaje mică mecanizare – valoare estimata: 273 637,39 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 63 .477,55 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 200 712,73 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 126 955,10 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 273 637,39 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 – Furnizare piese autoturisme şi autoutilitare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34913000 Diverse piese de schimb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2 – Furnizare piese autoturisme şi autoutilitare – valoare estimata: 1 870 332,53 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 382 486,74 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1.259.800,49 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 764 973,48 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 1 870 332,53 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Furnizare piese pentru utilaje terasamente

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34913000 Diverse piese de schimb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1 – Furnizare piese pentru utilaje terasamente – valoare estimata: 1 398 156,83 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 184 247,06 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 730 376,37 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 368 494,11 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 1 398 156,83 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5 – Furnizare consumabile parc auto

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34913000 Diverse piese de schimb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 5 – Furnizare consumabile parc auto – valoare estimata: 543 820,76 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 9 903,24 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 271 398,05 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 19 806,49 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 543 820,76 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6 – Furnizare furtune hidraulice

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34913000 Diverse piese de schimb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 6 – Furnizare furtune hidraulice – valoare estimata: 295 191,49 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 6 116,18 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 152 904,58 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 12 232,37 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 295 191,49 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 248-612635
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 341299
Lot nr.: 7
Titlu:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Wirtgen România
Număr naţional de înregistrare: RO 1572361
Adresă: Str. Zborului nr. 1
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075100
Țară: România
E-mail: office.romania@wirtgen-group.com
Telefon: +40 213510260 / +40 213007566
Fax: +40 213007565
Adresă internet: www.wirtgen.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 203 392.77 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 311 108.10 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 311 108.10 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 341301
Lot nr.: 1
Titlu:

LOT 1 – Furnizare piese pentru utilaje terasamente

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Engineering Bureau Mk
Număr naţional de înregistrare: RO24175018
Adresă: Str. Sabarului nr. 212
Localitate: Tântava
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087116
Țară: România
E-mail: liviu.mihaila@ebmk.ro
Telefon: +40 727221566
Adresă internet: www.ebmk.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 398 156.83 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 082 519.06 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 327 460.18 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 340429
Lot nr.: 4
Titlu:

Lot 4 – Furnizare piese utilaje mică mecanizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Crystal Technologies S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21867669
Adresă: Str. Alexandru cel Bun nr. 16A, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023683
Țară: România
E-mail: office@crystaltech.ro
Telefon: +40 728939026
Fax: +40 372874457
Adresă internet: www.crystaltech.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 273 637.39 RON
Oferta cea mai scăzută: 273 426.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 273 426.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 341293
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3 – Furnizare piese pentru utilaje întreținere drumuri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Crystal Technologies S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21867669
Adresă: Str. Alexandru cel Bun nr. 16A, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023683
Țară: România
E-mail: office@crystaltech.ro
Telefon: +40 728939026
Fax: +40 372874457
Adresă internet: www.crystaltech.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 817 922.15 RON
Oferta cea mai scăzută: 817 244.50 RON / Cea mai ridicată ofertă: 817 244.50 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 341425
Lot nr.: 5
Titlu:

Lot 5 – Furnizare consumabile parc auto

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Divinol Lubricants S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14314372
Adresă: Str. Zăgazului nr. 4, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021755
Țară: România
E-mail: info@divinol.com.ro
Telefon: +40 212528632
Fax: +40 212529179
Adresă internet: www.divinol.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Coprot
Număr naţional de înregistrare: RO 62461
Adresă: Str. Carpaţi nr. 7
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410334
Țară: România
E-mail: coprot@rdsor.ro
Telefon: +40 259479254
Fax: +40 259444717
Adresă internet: http://coprot.rdsor.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 543 820.76 RON
Oferta cea mai scăzută: 326 928.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 521 923.74 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 341297
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 – Furnizare piese autoturisme și autoutilitare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 870 332.53 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 445 471.74 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 445 471.74 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 341626
Lot nr.: 6
Titlu:

Lot 6 – Furnizare furtune hidraulice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Proflex S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO21620366
Adresă: Str. Ierbușulu nr. 38B
Localitate: Reghin
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 545300
Țară: România
E-mail: victor.paun@proflex.ro
Telefon: +40 751151233
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 295 191.49 RON
Oferta cea mai scăzută: 283 088.45 RON / Cea mai ridicată ofertă: 283 088.45 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 365846
Lot nr.: 7
Titlu:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Wirtgen România
Număr naţional de înregistrare: RO 1572361
Adresă: Str. Zborului nr. 1
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075100
Țară: România
E-mail: office.romania@wirtgen-group.com
Telefon: +40 213510260 / +40 213007566
Fax: +40 213007565
Adresă internet: www.wirtgen.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 628 583.39 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 628 583.39 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020