Lieferungen - 253664-2020

02/06/2020    S105

Sverige-Umeå: Grus, sand, krossad sten och ballast

2020/S 105-253664

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Umeå kommun, Upphandlingsbyrån
Nationellt registreringsnummer: 212000-2627
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 901 84
Land: Sverige
Kontaktperson: Rickard Fredriksson
E-post: rickard.fredriksson@umea.se
Telefon: +46 90-161596
Fax: +46 90-161568

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.umea.se

Upphandlarprofil: http://www.e-avrop.com/umea

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bergkross -Hämtas i täkt

Referensnummer: 20013
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
14210000 Grus, sand, krossad sten och ballast
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Umeå kommun upphandlar halkbekämpningsmaterial för vårt behov under avtalsperioden. Behovet är bergkross fraktioner 2/5, 2/8, och 4/8. Umeå kommun och dess utsedda entreprenörer kommer att hämta material hos säljarens upplagsplats.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
14210000 Grus, sand, krossad sten och ballast
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Umeå kommun upphandlar halkbekämpningsmaterial för vårt behov under avtalsperioden. Behovet är bergkross fraktioner 2/5, 2/8, och 4/8. Umeå kommun och dess utsedda entreprenörer kommer att hämta material hos säljarens upplagsplats.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 026-058735
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Bergkross -Hämtas i täkt

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/03/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: NCC Industry Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556302-3307
Postadress: Inertavle 376
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 905 95
Land: Sverige
E-post: orjan.lidstrom@ncc.se
Telefon: +46 702075800
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 576 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/05/2020