Lieferungen - 253753-2020

02/06/2020    S105

Hrvatska-Zagreb: Maseni spektrometri

2020/S 105-253753

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Nacionalni registracijski broj: 76023745044
Poštanska adresa: Svetošimunska cesta 25
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Hrvoje Karažija
E-pošta: hkarazija@agr.hr
Telefon: +385 12394053
Telefaks: +385 12315300
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.unizg.agr.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava, doprema i instalacija opreme, Grupa I – Spektrometar masa, Grupa II – Vacuum ManifolD, Grupa III – Sustav za mikrovalnu ekstrakciju, Grupa IV – Plinski kromatograf

Referentni broj: VV002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433100 Maseni spektrometri
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava, doprema i instalacija opreme:

Grupa I: Spektrometar masa (MS – q-TOF),

Grupa II: Vacuum Manifold s 20 mjesta,

Grupa III:Sustav za mikrovalnu ekstrakciju,

Grupa IV: Plinski kromatograf s masenim i FID detektorom (GC-MS/FID) i generator vodika.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 922 832.80 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I: Spektrometar masa (MS – q-TOF)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433100 Maseni spektrometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Fakultetsko dobro 3, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Spektrometar masa (MS – q-TOF)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon masa TOF / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Digitalizator (digitizer) pri minimalno 4 GHz (4Gsample/sec) / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Pouzdanost masa (mass accuracy) uz unutarnju kalibraciju / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.01.1.1.01.0005, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II: Vacuum Manifold s 20 mjesta

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42671100 Stalci za laboratorijske alate
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, II paviljon (treći kat).

II.2.4)Opis nabave:

Vacuum Manifold s 20 mjesta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.01.1.1.01.0005, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa III: Sustav za mikrovalnu ekstrakciju

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38434500 Aparati za biokemijske analize
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, II paviljon (treći kat)

II.2.4)Opis nabave:

Sustav za mikrovalnu ekstrakciju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Snaga uređaja s najmanje dva magnetrona / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Obujam mikrovalne komore uređaja / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Osigurači od curenja mikrovalova / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.01.1.1.01.0005, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IV: Plinski kromatograf s masenim i FID detektorom (GC-MS/FID) i generator vodika

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38432210 Plinski kromatografi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, II paviljon (treći kat).

II.2.4)Opis nabave:

Plinski kromatograf s masenim i FID detektorom (GC-MS/FID) i generator vodika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon volumena injektiranja kod autoinjektora / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Karakteristike masenog filtra / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost nadogradnje detektorima / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.01.1.1.01.0005, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 037-087055
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Aparatura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 81807131810
Poštanska adresa: Samoborska cesta 203
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aparatura.hr
Telefon: +385 13498090
Internetska adresa: www.aparatura.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 280 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 279 900.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Vita Lab Nova d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 67956870959
Poštanska adresa: Ilica 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@vitalab.hr
Telefon: +385 14667513
Telefaks: +385 14667514
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 16 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 11 900.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Asolutic d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 74472591115
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: mirela.cipris@asolutic.hr
Telefon: +385 15502220
Telefaks: +385 15502299
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 152 800.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 152 429.80 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: AlphaChrom d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 18966227376
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: mirela.cipris@alphachrom.hr
Telefon: +385 15502200
Telefaks: +385 15502299
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 480 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 478 603.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene, dokumentacije,otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/05/2020