Leveringen - 253755-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Laboratoriumreagentia

2020/S 105-253755

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10537800
Postadres: Lehel utca 59–61.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1135
Land: Hongarije
Contactpersoon: Balázs László
E-mail: balazsl@nyiro-opai.hu
Telefoon: +36 14512600
Fax: +36 14512601
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://nygy-opai.hu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra

Referentienummer: EKR001064502019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével és a készülékek kezelésének betanításával, összesen nettó 128 100 000 HUF keretösszegben.

1. rész: hematológiai vizsgálatok, 2. rész: klinikai kémia, 3. rész: immunkémia, 4. rész: haemostasis vizsgálatok, 5. rész: vércsoport meghatározás, 6. rész: általános vizelet vizsgálatok, 7. rész: hemokultúra vizsgálatok, 8. rész: coeliakia diagnosztika, 9. rész: székletvér kimutatása, 10. rész: HbA1C mérés, 11. rész: clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat, 12. rész: mikrobiológiai vizsgálatok.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 120 500 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hematológiai vizsgálatok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hematológiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kontrollok szállítása automata készülék kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 6 700 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 40 500 vérkép/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Az előírt (60 minta/óra) feletti mérési teljesítmény (minta/óra) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Direkt internetes szervizkapcsolat (igen/nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klinikai kémia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Klinikai kémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 43 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 487 400 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A megajánlott készülék nyitott csatornáinak száma (db) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott készülék küvettáinak anyaga optikai üveg (igen/nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Direkt internetes szervizkapcsolat (igen/nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunkémia

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 40 600 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám 29 250 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Tesztspecifikus szérum index meghatározás - LIH check - funkció (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Direkt internetes szervizkapcsolat (igen/nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Haemostasis vizsgálatok

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Haemostasis vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 100 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 13 800/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Rerun- és reflex-tesztek lehetősége (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Csőtöltöttség ellenőrzése (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Direkt internetes szervizkapcsolat (igen/nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vércsoport meghatározás

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vércsoport meghatározás és ellenanyagszűrés elvégzéséhez szükséges reagensek és eszközök szállítása a vizsgálati módszerhez szükséges készülékek kihelyezésével, az eszközök kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 3 800 000 HUF keretösszegben.

A becsült vércsoport meghatározások, ellenanyagszűrések száma: 1000/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Sorozatmérésre alkalmas adagoló pipetta kihelyezése (igen/nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Általános vizelet vizsgálatok

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Általános vizelet vizsgálatok - tesztcsíkkal történő általános vizeletvizsgálat végzéséhez szükséges reagensek szállítása kiértékelő automata kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), reagensek, tesztcsíkok, kalibrátorok, kontrollok biztosításával 24 hónapos periódusra, nettó 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálat szám: 12 500 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Minták vonalkódos azonosításának lehetősége (igen/nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A tesztcsík paramétereinek az előírás (10 db) feletti száma (db) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemokultúra vizsgálatok

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hemokultúra vizsgálatok végzéséhez szükséges aerob és anaerob palackok szállítása kihelyezett készülékkel és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 700 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény 2800 palack/ 24 hó

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Zárt rendszerű mintavétel lehetősége (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A palackok anyaga nem törékeny (pl. műanyag) (igen/nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coeliakia diagnosztika

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Coeliakia diagnosztika - coeliakia diagnózisához szükséges reagensek szállítása a vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszerek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 1 900 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény: 1300 db vizsgálat/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A rendszer további vizsgálatok (anti-TPO, anti-tireoglobulin) felvételére alkalmas (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott analítikai rendszer teljesen automatizált mindkét paraméter mérésének kivitelezésében (igen/nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. AK nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF. AK a Kbt. 77.§ (1) alapján 1 900 000 Ft+áfa összegben határozza meg az ajánlati ár legmagasabb összegét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Székletvér kimutatása

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Székletvér kimutatása - Reagensek szállítása vér székletből történő kimutatásához immunkémiai módszerrel, 24 hónapos periódusra, nettó 900 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény 1500 vizsgálat/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A reagensnek az előírtnál (50 ng Hb/ml) alacsonyabb érzékenysége (ng Hb/ml) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7)-ben meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

3) Az 1. minőségi kritérium vonatkozásában "0" ajánlati elem nem ajánlható ("0 ng Hb/ml" nem értelmezhető)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HbA1c mérés

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HbA1c mérés - HbA1c teljes vérből történő méréséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrálók és egyéb oldatok szállítása, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges HPLC készülékkel együtt és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 400 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 7 400 HbA1c mérés/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A készüléknek az előírás (30 vizsgálat/óra) feletti teljesítménye (vizsgálat/óra) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Patogén Clostridium difficile immunkromatográfiás vizsgálattal, székletből történő kimutatásához) szükséges tesztek szállítása, 24 hónapos periódusra, nettó 1 400 000 HUF keretösszegben.

Becsült vizsgálati mennyiség:

— GDH vizsgálat: 650 teszt/24 hónap

— A+B toxin kimutatás:350 teszt/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A vizsgálati folyamatok száma (lépés, max. 4) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A vizsgálati folyamatnak az előírtnál (30 perc) rövidebb időtartama (perc) / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7)-ben meghat. időtartam lejáratáig marad hatályos. AK nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

3) Az 1. és 2. minőségi kritérium vonatkozásában "0" ajánlati elem nem ajánlható ("0 lépés", ill. "0 perc" nem értelmezhető)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mikrobiológiai vizsgálatok

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mikrobiológiai vizsgálatok kivitelezésének biztosításához táptalajok, tesztek és egyéb reagensek, fogyóanyagok, segédeszközök szállítása, műszerek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 11 800 000 HUF keretösszegben.

Becsült vizsgálati anyagok száma: 20 000 /24 hónap. Mennyiség: 40 420 petricsésze, 22 400 cső, 8 flakon, 6 készlet, 2 766 teszt (a pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Táptalajoknál az előírtnál (30 nap) hosszabb lejárati idő (nap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Identifikáló készletek: a járulékos reagensek száma (db, max. 4 db) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

3) A 2. minőségi kritérium vonatkozásában "0" ajánlati elem nem ajánlható ("0 db" nem értelmezhető)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 246-605206
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hematológiai vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_95390305
Postadres: Bécsi út 271.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
E-mail: info@sysmex.hu
Telefoon: +36 12109670
Fax: +36 12109679
Internetadres: http://www.sysmex.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 700 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Klinikai kémia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_47081545
Postadres: Papírgyár utca 58-59.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1038
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefoon: +36 12509344
Fax: +36 12509309
Internetadres: http://www.beckmancoulter.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Immunkémia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_47081545
Postadres: Papírgyár utca 58-59.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1038
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefoon: +36 12509344
Fax: +36 12509309
Internetadres: http://www.beckmancoulter.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 600 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Haemostasis vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_30101953
Postadres: Ganz utca 16.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1027
Land: Hongarije
E-mail: gyorgyi.sulyok@bmgrp.hu
Telefoon: +36 12253850
Fax: +36 12012684
Internetadres: http://www.bmgrp.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 100 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Vércsoport meghatározás

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96236497
Postadres: Futó utca 47-53.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1082
Land: Hongarije
E-mail: info_hungary@bio-rad.com
Telefoon: +36 14596100
Fax: +36 14596101
Internetadres: http://www.bio-rad.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 800 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Általános vizelet vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_75960803
Postadres: Attila utca 126.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1047
Land: Hongarije
E-mail: tender@diagnosticum.hu
Telefoon: +36 209675203
Fax: +36 13694383
Internetadres: http://www.diagnosticum.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Hemokultúra vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Coeliakia diagnosztika

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Székletvér kimutatása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dialab Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89469310
Postadres: Pasaréti út 31.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: info@dialab.hu
Telefoon: +36 12122505
Fax: +36 13557370
Internetadres: http://www.dialab.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

HbA1c mérés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96236497
Postadres: Futó utca 47-53.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1082
Land: Hongarije
E-mail: info_hungary@bio-rad.com
Telefoon: +36 14596100
Fax: +36 14596101
Internetadres: http://www.bio-rad.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 11
Benaming:

Clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Izinta Kereskedelmi Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_57041654
Postadres: Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1121
Land: Hongarije
E-mail: titkarsag@izinta.hu
Telefoon: +36 13922654
Fax: +36 19980696
Internetadres: http://www.izinta.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 12
Benaming:

Mikrobiológiai vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_77507677
Postadres: Baross utca 48-52.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1047
Land: Hongarije
E-mail: tender@diagon.com
Telefoon: +36 13696500
Fax: +36 13696301
Internetadres: http://www.diagon.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 800 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Ajánlattevők: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1038 Budapest Papírgyár Utca 58-59.) 2-3. részek / Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest Ganz Utca 16) 4. rész / Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest Futó Utca 47-53.) 5. és 10. rész / Buda Labor Kft. (2049 Diósd Álmos fejedelem Utca 27.) 3. rész / Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1047 Budapest Attila Utca 126) 6., 9-11. rész / Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest Baross Utca 48-52.) 12. rész / Dialab Kft. (1026 Budapest Pasaréti Út 31) 9. rész / Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest Dereglye Utca 2.) 5. rész / Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós Út 29-33) 11. rész / MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre Fiastyúk Utca 1/A) 6., 8., 9. rész / PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest Kós Károly Tér 8) 3., 4., 10 ., 11. rész / REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1155 Budapest Wysocki Utca 1) 5., 10. rész / Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Bécsi Út 271.) 1. rész --- 2) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. alapján nem bírálta el az alábbi ajánlatokat: Buda Labor Kft. (2049 Diósd Álmos fejedelem Utca 27.) 3. rész / Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1047 Budapest Attila Utca 126) 9-11. rész / Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest Dereglye Utca 2.) 5. rész / MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre Fiastyúk Utca 1/A) 6., 8., 9. rész / PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest Kós Károly Tér 8) 3., 4., 10., 11. rész / REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1155 Budapest Wysocki Utca 1) 5., 10. rész

2) Az eredménytelen részek esetében az eredménytelenség indoka: 7. rész: Kbt. 75. § (1) bek. a) pont (nem nyújtottak be ajánlatot), 8. rész: Kbt. 75. § (1) bek. b) pont (kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020