Leveringen - 253775-2020

02/06/2020    S105

Česko-Most: Vzdělávací vybavení

2020/S 105-253775

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 102-245784)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Most
Národní identifikační číslo: 00266094
Poštovní adresa: Radniční 1/2
Obec: Most
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 434 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. František Jirásek
E-mail: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz
Tel.: +420 476448233

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mesto-most.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě

Spisové číslo: 90022020
II.1.2)Hlavní kód CPV
39162000 Vzdělávací vybavení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Část 1 - stavební část

Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budov základní školy na adrese Obránců míru 2944, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Část 2 - vybavení učeben

Předmětem této části veřejné zakázky je vybavení rekonstruovaných učeben a zajištění konektivity v potřebné kvalitě a kapacitě v každém přípojném místě na základní škole Obránců míru 2944 v Mostě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 102-245784

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.7)
Část č.: 1 a 2
Místo v textu, které má být změněno: Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Namísto:

6 379 718,00 CZK

Má být:

6 119 600,59 CZK

VII.2)Další dodatečné informace:

Oprava se týkala celkové konečné hodnoty veřejné zakázky (tedy součet celkové částky za část 1 - stavební část a část 2 - vybavení učeben).