Lieferungen - 253783-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Ungarn-Szolnok: Orthopädische Prothesen

2020/S 105-253783

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 078-183678)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_66521905
Postanschrift: Tószegi út 21.
Ort: Szolnok
NUTS-Code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postleitzahl: 5000
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bene Ildikó mb. főigazgató
E-Mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Telefon: +36 56503710
Fax: +36 56503722

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.hetenyikorhaz.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.hetenyikorhaz.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Csípő és térdprotézisek beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001493012019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33183200 Orthopädische Prothesen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Protézisek beszerzése konszignációs raktárkészletet biztosításával.Az egyes részajánlati körök, azaz a különféle protézisek részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szakmai követelmények tartalmazzák. Valamennyi rész esetében ajánlatkérői követelmények a protézis rendszerhez: a protézis minimál invazív műszerkészlettel is beültethető legyen; a revíziós műszerkészlet a primer műszerkészletre épüljön a műtét közbeni szabad átjárhatóság érdekében; konszignációs raktárkészlet kihelyezése méretenként minimum 2;revíziós műszerkészlet biztosítása utazó készlet formájában;a protézisek beültetéséhez szükséges műszerkészlet kihelyezése;implantátumok pótlása a jelentést követően 24-48 órán belül történjen meg.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 078-183678

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Rövid meghatározás
Anstatt:

Protézisek beszerzése konszignációs raktárkészletet biztosításával. Az egyes részajánlati körök, azaz a különféle protézisek részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szakmai követelmények tartalmazzák. Valamennyi rész esetében ajánlatkérői követelmények a protézis rendszerhez: a protézis minimál invazív műszerkészlettel is beültethető legyen; a revíziós műszerkészlet a primer műszerkészletre épüljön a műtét közbeni szabad átjárhatóság érdekében; konszignációs raktárkészlet kihelyezése méretenként minimum 2;revíziós műszerkészlet biztosítása utazó készlet formájában;a protézisek beültetéséhez szükséges műszerkészlet kihelyezése;implantátumok pótlása a jelentést követően 24-48 órán belül történjen meg.

muss es heißen:

Protézisek beszerzése konszignációs raktárkészletet biztosításával.Az egyes részajánlati körök, azaz a különféle protézisek részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szakmai követelmények tartalmazzák. Valamennyi rész esetében ajánlatkérői követelmények a protézis rendszerhez: a protézis minimál invazív műszerkészlettel is beültethető legyen; a revíziós műszerkészlet a primer műszerkészletre épüljön a műtét közbeni szabad átjárhatóság érdekében; konszignációs raktárkészlet kihelyezése méretenként minimum 2;revíziós műszerkészlet biztosítása utazó készlet formájában;a protézisek beültetéséhez szükséges műszerkészlet kihelyezése;implantátumok pótlása a jelentést követően két munkanapon belül történjen meg.

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minőségi kritérium megnevezése
Anstatt:

Szár offsetek száma: minimum 3 (több a kedvező)

muss es heißen:

Szár offsetek száma: minimum 2 (több a kedvező)

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minőségi kritérium megnevezése
Anstatt:

Vápa belső átmérő 26-28-30 -32 (több kedvezőbb)

muss es heißen:

Vápa belső átmérő 22.2-36 között min. 4 méret (több kedvezőbb)

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minőségi kritérium megnevezése
Anstatt:

Szár offsetek száma: minimum 3(több a kedvező)

muss es heißen:

Szár offsetek száma: minimum 2 (több a kedvező)

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minőségi kritérium megnevezése
Anstatt:

Kettős viszkozitás megléte (igen/nem)

muss es heißen:

Kettős viszkozitás (közepes és magas) megléte (igen/nem)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 03/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 03/06/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

1) Szerződés megerősítése valamennyi részben: amennyiben AT a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével a szerződésben vállalt határidő (határidőkön) belül késdelembe esik úgy ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmi kötbér mértéke az érintett termék nettó ellenértékének 0,5 %-a naptári nap. Amennyiben a késedelem mértéke eléri a 10 naptári napot, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Sürgős eseti megrendelés alapján le nem szállított termék esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett órája után a késedelemmel érintett termék nettó ellenértékének 1 %-a óránként. Amennyiben a késdelem mértéke eléri a megrendeléstől számított 48 órát, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: a szerződés azonnali felmondása, meghiúsulása esetén az adott rész nettó ellenértékének a 25 %-a, ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Jótállás: 12 hónap

2) Valamennyi részben az ajánlat részeként kötelezően csatolandó Szakmai ajánlat tartalma: kereskedelmi ajánlat; nyilatkozat műszaki specifikációról; megajánlott termékek ismertetését tartalmazó termékleírás, specifikáció (másolati példányban) azaz a közvetlen gyártó vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot. Ha a gyártói termékleírás vagy műszaki leírás nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is. A szakmai ajánlat körében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek. foglaltakra.

3) Valamennyi részben:ajánlatok érték. Kbt. 76. § (2)bek. c) pont alapján, egyenes, fordított arányosítás, illetve abszolút értékelés módszerével [(K.É.2020. évi 60. szám 2020. március 25.].Adható ért. pontsz. alsó és felső határa: 0-10 pont.Az abszolút értékelés módszerével az igen válasz 10 pont, nem válasz 0 pont.

4) AK és a gazd. szereplők között a közb. eljárással kapcsolatos komm. a Kbt. 40.§. (1) bek. alapján az EKR-ben történik.

5) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. gazdasági társaság végzi (http://nekszt.hu).

6)EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: regisztrációt követően a https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas oldalon. AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan tájékoztatást nem ad.

7)Kieg. táj. a Kbt. 56. § (1)-(5) bek. foglaltak szerint, hiánypótlás a Kbt. 71.§-a szerint biztosított azzal, hogy AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új GSZ-re tekintettel lenne szükség.

8) Kbt.44.§ szerinti üzleti titok kezelése elkülönítetten, az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával és arról szóló nyilatkozat indoklással.

9)Az EKR rendszerben integrált, valamint az AK által generált elektronikus űrlap kitöltése útján benyújtandó űrlapok:Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti AT nyilatkozat, Kbt. 67. § (4). bek. szerinti nyilatkozat, nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges nyilatkozat is benyújtandó); nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.; 321/2015.(X.30.) Korm.r.13.§-a szerinti dok., nyilatkozat üzleti titokról, nyilatkozat fordításról,EEKD.További az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok:közös ajánlattétel esetén megállapodás a Kbt. 35. §- a, valamint a közb. dok. leírtak szerint;Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazás (adott esetben); Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okirata (adott esetben); Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti meghatalmazás (adott esetben); nyilatkozat a korábbi közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolásokról(adott esetben);

Folyt. VI.4.3) pontban

muss es heißen:

1) Szerződés megerősítése valamennyi részben: amennyiben AT a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével a szerződésben vállalt határidő (határidőkön) belül késdelembe esik úgy ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmi kötbér mértéke az érintett termék nettó ellenértékének 0,5 %-a naptári nap. Amennyiben a késedelem mértéke eléri a 10 naptári napot, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Sürgős eseti megrendelés alapján le nem szállított termék esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett termék nettó ellenértékének 1 %-a naptári nap. Amennyiben a késedelem mértéke eléri a megrendeléstől számított 4 naptári napot, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: a szerződés azonnali felmondása, meghiúsulása esetén az adott rész nettó ellenértékének a 25 %-a, ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Jótállás: 12 hónap

2) Valamennyi részben az ajánlat részeként kötelezően csatolandó Szakmai ajánlat tartalma: kereskedelmi ajánlat; nyilatkozat műszaki specifikációról; megajánlott termékek ismertetését tartalmazó termékleírás, specifikáció (másolati példányban) azaz a közvetlen gyártó vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot. Ha a gyártói termékleírás vagy műszaki leírás nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is. A szakmai ajánlat körében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek. foglaltakra.

3) Valamennyi részben:ajánlatok érték. Kbt. 76. § (2)bek. c) pont alapján, egyenes, fordított arányosítás, illetve abszolút értékelés módszerével [(K.É.2020. évi 60. szám 2020. március 25.].Adható ért. pontsz. alsó és felső határa: 0-10 pont.Az abszolút értékelés módszerével az igen válasz 10 pont, nem válasz 0 pont.

4) AK és a gazd. szereplők között a közb. eljárással kapcsolatos komm. a Kbt. 40.§. (1) bek. alapján az EKR-ben történik.

5) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. gazdasági társaság végzi (http://nekszt.hu).

6) EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: regisztrációt követően a https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas oldalon. AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan tájékoztatást nem ad.

7) Kieg. táj. a Kbt. 56. § (1)-(5) bek. foglaltak szerint, hiánypótlás a Kbt. 71.§-a szerint biztosított azzal,hogy AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új GSZ-re tekintettel lenne szükség.

8) Kbt.44.§ szerinti üzleti titok kezelése elkülönítetten, az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával és arról szóló nyilatkozat indoklással.

9) Az EKR rendszerben integrált, valamint az AK által generált elektronikus űrlap kitöltése útján benyújtandó űrlapok:Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti AT nyilatkozat, Kbt. 67. § (4). bek. szerinti nyilatkozat, nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges nyilatkozat is benyújtandó); nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.; 321/2015.(X.30.) Korm.r.13.§-a szerinti dok., nyilatkozat üzleti titokról, nyilatkozat fordításról,EEKD.További az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok:közös ajánlattétel esetén megállapodás a Kbt. 35. §- a, valamint a közb. dok. leírtak szerint;Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazás (adott esetben); Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okirata (adott esetben); Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti meghatalmazás (adott esetben); nyilatkozat a korábbi közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolásokról(adott esetben);

Folyt. VI.4.3) pontban

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ajánlatkérő továbbá a felhívással összhangban közbeszerzési dokumentumokat, műszaki leíráson belül az 1. közbeszerzési részben minimumkövetelményeket, illetve a szerződéstervezeteket módosítja.