Lieferungen - 253791-2022

Submission deadline has been amended by:  358603-2022
13/05/2022    S93

die Slowakei-Lemešany: Zubehör für Zugfahrzeuge

2022/S 093-253791

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Lemešany
Nationale Identifikationsnummer: 00327344
Postanschrift: Lemešany 186
Ort: Lemešany
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 08203
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Marko Bučko
E-Mail: lemesany@mail.t-com.sk
Telefon: +421 517931241
Fax: +421 517931241
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lemesany.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440216
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: I&Z Tender, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 46953248
Postanschrift: Východná 7134/9A
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 91101
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ivan Kotora
E-Mail: ivan.kotora@gmail.com
Telefon: +421 944371271
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lemesany.sk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.e-lena.sk
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://e-lena.sk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: samospráva

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Triedený zber stavebného odpadu v obci Lemešany“

Referenznummer der Bekanntmachung: V1/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34390000 Zubehör für Zugfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Triedený zber stavebného odpadu v obci Lemešany, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, spolufinancovanej z Kohézneho fondu a s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 627 178.33 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 5
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Logický celok č. 1: Kontajnerový nosič

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42418940 Vorrichtungen zum Befördern von Containern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

obec Lemešany

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Technická špecifikácia položky (minimálne požadované parametre):

Hákový nosič kontajnerov 1 ks, Motor: Výkon: 375 kW, Palivo: Nafta Trieda: Euro 6

Prevodovka: mechanická/automatická, Hriadele, Počet náprav: 3, Pohon: 6x4

Podvozok: Pružiny/pneumatický, Užitočné zaťaženie: 18 000 kg - 20 000 kg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 129 560.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP310010BVC8

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Logický celok č. 2: Drvič stavebného odpadu a triedič stavebného odpadu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43414000 Mahlmaschinen
30132300 Sortiermaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

obec Lemešany

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Technická špecifikácia položky (minimálne požadované parametre)

Drvič stavebného odpadu 1 ks: Mobilná drviaca jednotka na stavebný odpad, Kontajnerový podvozok: ÁNO, Vstupná veľkosť materiálu do 500x650 mm, Výstupná veľkosť frakcie: min. 0 mm - 110mm, Výkon: min. 30 - 70 t/hod., Celková hmotnosť: max. 19 700 kg, Magnetický separátor: ÁNO, Váha: ÁNO, Servisná plošina a strieška: ÁNO, Bezpečnostný systém v prípade preťaženia: Áno

Triedič stavebného odpadu 1 ks: Kontajnerový podvozok: ÁNO, Spracovávaný materiál: stav. suť, piesok, štrk, zemina, kamenivo, drvený betón, Vstupná veľkosť materiálu: max. 700 mm, Výstupná veľkosť materiálu: nadroštná viac ako 100 mm, ďalšie 3 frakcie 4 - 63 mm, Výkon: min. 70 - 100 t/hod., Celková hmotnosť: min. 4 000 - 8 000 kg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 256 718.33 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP310010BVC8

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Logický celok č. 3: Nakladač stavebného odpadu - Rýpadlo

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43250000 Frontschaufellader
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

obec Lemešany

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Technická špecifikácia položky (minimálne požadované parametre) Nakladač stavebného odpadu - Rýpadlo 1 ks:

Prevádzková hmotnosť: do 9 000 kg, Celkový výkon motora: 80 - 85 kW,

Nakladač: Nakladacia výška: do 3 200 mm, nosnosť: do max. výšky 4 000 - 4 500 kg, Výsypná výška: do 2 690 mm Rýpadlo: Hĺbka hĺbenia: 5 000 - 6 000 mm, Max. nakladacia výška: 4 500 - 4 800 mm

Príslušenstvo: Áno

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 111 250.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP310010BVC8

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Logický celok č. 4: Veľkokapacitné kontajnery

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44613000 Großcontainer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

obec Lemešany

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Technická špecifikácia položky (minimálne požadované parametre):

Veľkokapacitné kontajnery typ č. 1 - 2 ks: Hákový abroll kontajner zosilnená konštrukcia na stav. suť, piesok, štrk, zemina, kameň, drvený betón, Rozmer: min. 6 250x2 300x500 mm, Hrúbka podlahy: min. 5 mm, Hrúbka bočnice: min. 3 mm

Veľkokapacitné kontajnery typ č. 2 - 1 ks

Hákovy abroll kontajner zosilnená konštrukcia na stav. suť, piesok, štrk, zemina, kameň, drvený betón

Rozmer: min. 6 250x2 300x500 mm, Hrúbka podlahy: min. 5 mm, Hrúbka bočnice: min. 3 mm

Sklopné bočnice: ÁNO

Veľkokapacitné kontajnery typ č. 3 - 2 ks

Hákovy abroll kontajner zosilnená konštrukcia na stav. suť, piesok, štrk, zemina, kameň, drvený betón

Rozmer: min. 6250 x 2300 x 750 mm, Hrúbka podlahy: min. 5 mm, Hrúbka bočnice: min. 3 mm

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 51 200.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP310010BVC8

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Logický celok č. 5: Teleskopický manipulátor

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42418900 Lade- oder Fördervorrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

obec Lemešany

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Technická špecifikácia položky (minimálne požadované parametre): Teleskopický manipulátor

Výkon: min. 70 - 80 HP, Riadenie hydrostatické: ÁNO, Prevodovka hydrostatická: ÁNO, Transportná rýchlosť: min. 30 km/h, Výška zdvihu: min. 6 000 mm, Nosnosť: min. 2 500 kg, Príslušenstvo: ÁNO

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 78 450.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP310010BVC8

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1..

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona.

Splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 ZVO uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným

obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena

skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má zabezpečiť.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom, pričom doklady preukazujúce

splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v zmysle § 55 ods. 1 ZVO v čase a

spôsobom určeným osobou verejným obstarávateľom, pričom verejný obstarávateľ môže postupovať aj v zmysle § 39 ods. 6 ZVO. Z uchádzačom predloženého Jednotného európskeho dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa predmetné podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v oznámení na predkladanie ponúk (rozsahom, obsahom aj spôsobom), a to ku dňu predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predložia Jednotný európsky dokument, na preukázanie splnenia podmienok účasti vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI v časti IV.: Podmienky účasti. V prípade, že uchádzač vyplní uvedené políčko, nemusí vypĺňať ostatné oddiely časti IV. Jednotného európskeho dokumentu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Nový a doposiaľ nepoužitý tovar vrátane dopravy na miesto plnenia.

Zaškolenie obsluhy na údržbu a prevádzku zariadenia v minimálnom rozsahu 3 hodiny.

Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov v slovenskom, resp. českom jazyku vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a ďalšie doklady (napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.) potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne platných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 16:00
Ort:

Každý uchádzač, ktorý predloží ponuku môže po prihlásení v systéme Elena na www.e-lena.sk v záložke

Otváranie ponúk, sledovať otváranie ponúk v reálnom čase bez nutnosti osobnej účasti. Komisionálne otváranie ponúk

sa uskutoční na adrese RNDr. Ivan Kotora, Kuzmányho 23, 060 01 Kežmarok.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie (v takom prípade záujemca predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170 ZVO, ktoré sa doručujú listinne na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa.

2. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v zmysle § 20 ZVO sa bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov.

3. ELENA je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. ELENA je webová aplikácia, nachádzajúca sa na doméne https://www.e-lena.sk/

4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme ELENA.

5. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať

objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému. Systém zaručuje, že okamih odoslania je zároveň okamihom doručenia správy do schránky užívateľa systému v reálnom čase.

6. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme ELENA v súlade s funkcionalitou systému.

7. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo MÁM ZÁUJEM. V tomto prípade bude hospodársky subjekt automaticky zaradený do zoznamu záujemcov pre konkrétnu zákazku. Potvrdenie o zaradení do zoznamu záujemcov bude záujemcovi zaslané prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ELENA.

8. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre

uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

9. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto VO a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

10. Zábezpeka sa nevyžaduje.

11. Verejný obstarávateľ neposkytuje na dodávku tovaru zálohu.

12. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a poskytnutia NFP. V prípade neschválenia procesu VO obstarávania poskytovateľom a neposkytnutie nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

13. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť

zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

14. Verejný obstarávateľ sa rozhodol v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022