Leveringen - 253805-2020

TITitelPolen-Bydgoszcz: Producten voor parenterale voeding
NDDocumentnummer253805-2020
PDPublicatiedatum02/06/2020
OJPB S105
TWPlaatsBYDGOSZCZ
AUNaam aanbestedende dienstJurasz (001126074)
OLOriginele taalPL
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU Institution-
DSDocument verzonden28/05/2020
DTUiterste datum22/06/2020
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document2 - Aanvullende inlichtingen
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code33692200 - Producten voor parenterale voeding
RCNUTS-codePL
IAInternetadres (URL)www.jurasza.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU