Lieferungen - 253805-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Produkte für die parenterale Ernährung

2020/S 105-253805

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 096-229016)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jurasz
Nationale Identifikationsnummer: 001126074
Postanschrift: M. Skłodowskiej-Curie 9
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-094
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bożena Kula
E-Mail: b.kula@jurasza.pl
Telefon: +48 525854304
Fax: +48 525854096

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.jurasza.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostaw płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozaj…

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ.2020.271.41
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33692200 Produkte für die parenterale Ernährung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta określonego w załączniku nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje 18 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 096-229016

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dostawie płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, preparaty farmaceutyczne stosownie do części, na którą zostanie złożona oferta o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

Nr części: wartość w PLN:

1: 4 470 000,00 PLN;

2: 1 360 000,00 PLN;

3: 1 150 000,00 PLN;

4: 140 000,00 PLN;

5: 290 600,00 PLN;

6: 315 500,00 PLN;

7: 17 200,00 PLN;

8: 3 950 000,00 PLN;

9A: 6 070,00 PLN;

9B: 800,00 PLN;

10: 1 490 000,00 PLN;

11: 880 000,00 PLN;

12: 16 700,00 PLN;

13: 12 250,00 PLN;

14: 4 400,00 PLN;

15: 28 000,00 PLN;

16: 9 300,00 PLN;

17: 2 670,00 PLN.

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt 7.2 a) SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

muss es heißen:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dostawie płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, preparaty farmaceutyczne stosownie do części, na którą zostanie złożona oferta o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

Nr części; wartość w PLN:

1: 4 180 000,00 PLN;

2: 1 360 000,00 PLN;

3: 1 150 000,00 PLN;

4: 140 000,00 PLN;

5: 290 600,00 PLN;

6: 315 500,00 PLN;

7: 17 200,00 PLN;

8: 3 950 000,00 PLN;

9A: 6 070,00 PLN;

9B: 800,00 PLN;

10: 1 490 000,00 PLN;

11: 880 000,00 PLN;

12: 16 700,00 PLN;

13: 12 250,00 PLN;

14: 4 400,00 PLN;

15: 28 000,00 PLN;

16: 9 300,00 PLN;

17: 2 670,00 PLN.

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt 7.2 a SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

Nr części: wartość w PLN:

1: 59 000,00 PLN;

2: 18 000,00 PLN;

3: 15 200,00 PLN;

4: 1 950,00 PLN;

5: 3 900,00 PLN;

6: 4 250,00 PLN;

7: 230,00 PLN;

8: 53 200,00 PLN;

9A: 80,00 PLN;

9B: 10,00 PLN;

10: 19 700,00 PLN;

11: 11 700,00 PLN;

12: 220,00 PLN;

13: 160,00 PLN;

14: 60,00 PLN;

15: 370,00 PLN;

16: 120,00 PLN;

17: 40,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

muss es heißen:

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

Nr części: wartość w PLN:

1: 55 300,00 PLN;

2: 18 000,00 PLN;

3: 15 200,00 PLN;

4: 1 950,00 PLN;

5: 3 900,00 PLN;

6: 4 250,00 PLN;

7: 230,00 PLN;

8: 53 200,00 PLN;

9A: 80,00 PLN;

9B: 10,00 PLN;

10: 19 700,00 PLN;

11: 11 700,00 PLN;

12: 220,00 PLN;

13: 160,00 PLN;

14: 60,00 PLN;

15: 370,00 PLN;

16: 120,00 PLN;

17: 40,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 19/06/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/06/2020
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: