Supplies - 253818-2021

21/05/2021    S98

Poland-Łódź: Antiseptics and disinfectants

2021/S 098-253818

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
National registration number: PL113
Postal address: Pomorska 251
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 92-213
Country: Poland
Contact person: Joanna Patowska
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl
Telephone: +48 426757489
Fax: +48 426787594
Internet address(es):
Main address: www.csk.umed.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków i artykułów utrzymania czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Reference number: ZP/24/2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów utrzymania czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do SWZ.

2. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

— 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne,

— 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci,

— 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania,

— 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące,

— 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

3. Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4. Zamówienie obejmuje 11 pakietów.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dozowniki na mydło i papier toaletowy, wkłady do dozowników

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów utrzymania czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ścierki, gąbki, zmywaki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Grabie, łopaty, rękawiczki, okulary, maski ochronne, torebki strunowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wycieraczki

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wózki do sprzątania i odpadów

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251– zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kosze na odpady, pojemniki, wiadra, miski

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Chemia nieprofesjonalna

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Profesjonalne środki do utrzymania czystości

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mopy, stelaże, uchwyty, kije do uchwytów, pady szorujące, szczotki

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mopy jednorazowe, stelaże, uchwyty, kije do uchwytów, pady szorujące, szczotki

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pady maszynowe

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
34928480 Waste and rubbish containers and bins
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39800000 Cleaning and polishing products
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

— ul. Pomorska 251,

— ul. Czechosłowacka 8/10,

— ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa środków i artykułów czystości na potrzeby Kliniki i wszystkich jednostek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówień / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

— określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 80 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian,

— określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zlecenia dodatkowych przewozów wynikających z niemożności przewidzenia liczby planowanych przyjmowanych pacjentów czy hospitalizowanych pacjentów,

— powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zawiera pkt X SWZ.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt XIV SWZ.

3. Wymagane wadium informacje zawiera pkt XXII SWZ.

4. Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt XXXV SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2021
Local time: 10:30
Place:

W siedzibie zamawiającego – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 – Dział Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji, pok. 249 Szpitala (parter, budynek A-3), POLSKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Członkowie komisji przetargowej.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Kwiecień 2023 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie miniPortalu i ePUAP udostępnionych na ich stronach.

3. Korzystanie z portalu i ePUAP jest możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

4. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

Zamawiający i wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty e-mail zamawiającego: (zam.publ@csk.umed.pl). Łączny rozmiar załączników przesyłanych na pocztę e-mail zamawiającego nie może przekroczyć 25 MB.

7. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres e-mail.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

11. Identyfikator postępowania i link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SWZ.

Zamawiający wymaga podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 108 i 109 ustawy Pzp – szczegóły w dokumentacji przetargowej SWZ IX.

12. Informacja o środkach przedmiotowych zawarta w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów składania odwołań znajdują się w SWZ pkt XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w dziale IX – Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/05/2021