Lieferungen - 253839-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Trnava: Kraftfahrzeuge für den Gütertransport

2020/S 105-253839

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 087-206496)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 52646564
Postanschrift: Bulharská 39
Ort: Trnava
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 918 53
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Dagmar Skácelová, PhD.
E-Mail: vo@tcs-trnava.sk
Telefon: +421 335531287

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://tcs-trnava.sk/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20199

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34130000 Kraftfahrzeuge für den Gütertransport
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Podrobný opis a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 087-206496

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Názov:
Anstatt:

Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 10 ton s hydraulickou rukou za kabínou

muss es heißen:

Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou

Abschnitt Nummer: II.1.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Stručný opis
Anstatt:

Predmetom zákazky je dodanie nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnoťou min. 10 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Podrobný opis a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

muss es heißen:

Predmetom zákazky je dodanie nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Podrobný opis a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt Nummer: II.2.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis obstarávania
Anstatt:

Predmetom zákazky je dodanie 4 ks nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min.10 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

muss es heißen:

Predmetom zákazky je dodanie 4 ks nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min.8 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §34 ods.1 písm.a) ZVO - uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za tovar rovnakého alebo podobného charakteru možno považovať dodávku nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min. 10 ton s hydraulickou rukou za kabínou) v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 380 000 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, vrátane aspoň jednej zmluvy na základe ktorej bola uchádzačom zrealizovaná dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 110 000 EUR bez DPH, čo uchádzač preukáže referenciou/potvrdeným dokladom odberateľa.

muss es heißen:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §34 ods.1 písm.a) ZVO - uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za tovar rovnakého alebo podobného charakteru možno považovať dodávku nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou) v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 380 000 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, vrátane aspoň jednej zmluvy na základe ktorej bola uchádzačom zrealizovaná dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 110 000 EUR bez DPH, čo uchádzač preukáže referenciou/potvrdeným dokladom odberateľa.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk
Anstatt:
Tag: 03/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk - Dátum a čas
Anstatt:
Tag: 03/06/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: