Lieferungen - 253867-2020

02/06/2020    S105

Česko-Jeseník: Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

2020/S 105-253867

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 102-245527)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Jesenická nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 47973927
Poštovní adresa: Lipovská 103/39
Obec: Jeseník
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 790 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Tereza Milatová
E-mail: tereza.milatova@agel.cz
Tel.: +420 702241391

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://jesenickanemocnice.agel.cz/index.html

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/jesenickanemocnice

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka 2 ks myček podložních mís

II.1.2)Hlavní kód CPV
33191000 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - 2 ks myček podložních mís.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 102-245527

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 29/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 01/07/2020
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace: