Lieferungen - 253875-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Kęsowo: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2020/S 105-253875

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 024-053068)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kęsowo
Nationale Identifikationsnummer: PL618
Postanschrift: ul. Główna 11
Ort: Kęsowo
NUTS-Code: PL618 Świecki
Postleitzahl: 89-506
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Jakubczyk
E-Mail: kesowo@kesowo.pl
Telefon: +48 523344091
Fax: +48 523344022

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kesowo.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pellet i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Kęsowo

Referenznummer der Bekanntmachung: OR.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

• część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie gminy Kęsowo”, obejmująca między innymi:

— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik numer 1) 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 222,43 kW,

• część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na pellet i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Kęsowo”, obejmująca między innymi:

— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (Załącznik nr 1) 1 zestawu kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody, 3 zestawów kotłów na pellet (instalacje spalania biomasy) o łącznej mocy cieplnej 110 kW oraz 18 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 024-053068

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 03/07/2020
muss es heißen:
Tag: 03/09/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: