TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 253885-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Piraeus: Diverse voedingsmiddelen

2018/S 111-253885

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Eidiko Antikarkiniko Nosokomeio Peiraia «Metaxa»
Mpotasi 51
Contactpunt(en): E.A.N.P. - Metaxa, Mpotasi 51, 185 37
Ter attentie van: Konstantinoy Ntreki
185 37 Peiraias
Griekenland
Telefoon: +30 2104520835
E-mail: prommet@yahoo.gr
Fax: +30 2104528948

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.metaxa-hospital.gr

Adres van het kopersprofiel: http://www.metaxa-hospital.gr

Elektronische toegang tot informatie : www.promitheus.gov.gr

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: www.promitheus.gov.gr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

15800000

Beschrijving
Diverse voedingsmiddelen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
6.7.2018
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Grieks.