TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 253888-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Ioannina: Diverse voedingsmiddelen

2018/S 111-253888

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Kentro Koinonikis Pronoias Perifereias Ipeiroy
Neomartyros Georgioy 1, Syn. Pentelis
Contactpunt(en): Grafeio Promitheion
Ter attentie van: Elisabet Koyroy
453 32 Ioannina
Griekenland
Telefoon: +30 2651360103
E-mail: kourou@tcpngi.gr
Fax: +30 2651049772

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.tcpngi.gr/

Elektronische toegang tot informatie : http://www.tcpngi.gr

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.promitheus.gov.gr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης
Contactpunt(en): http://www.promitheus.gov.gr
Ter attentie van: Συστημικού αριθμού διακήρυξης 57525
453 32 Ιωάννινα
Griekenland
Telefoon: +30 2651360103
E-mail: kourou@tcpngi.gr
Fax: +30 2651049772
Internetadres: http://www.promitheus.gov.gr

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης
Contactpunt(en): http://www.promitheus.gov.gr
Ter attentie van: Συστημικού αριθμού διακήρυξης 57525
453 32 Ιωάννινα
Griekenland
Telefoon: +30 2651360103
E-mail: kourou@tcpngi.gr
Fax: +30 2651049772
Internetadres: http://www.promitheus.gov.gr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης
Contactpunt(en): http://www.promitheus.gov.gr
Ter attentie van: Συστημικού αριθμού διακήρυξης 57525
453 32 Ιωάννινα
Griekenland
Telefoon: +30 2651360103
E-mail: kourou@tcpngi.gr
Fax: +30 2651049772
Internetadres: http://www.promitheus.gov.gr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

15800000

Beschrijving
Diverse voedingsmiddelen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.7.2018 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Grieks.