Lieferungen - 253889-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Medizinische Geräte

2020/S 105-253889

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 081-190236)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_93180603
Postanschrift: Steindl Imre utca 8.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Verebéli Erzsébet
E-Mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Telefon: +36 13018212
Fax: +36 13018212

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bv.gov.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

BVEK orvostechnikai kéziműszerek, egyéb eszközök

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000322052020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés keretében Berettyóújfaluban létesítendő új büntetés-végrehajtási intézetben alap és szakellátó rendelőinek és fekvőbeteg ellátó osztályának kialakítására és felszerelésére orvostechnikai kéziműszerek, egyéb eszközök eszközök beszerzése, mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, szükség esetén beüzemelését.

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 081-190236

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 11:30
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b) Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

d) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).

g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

h) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére

j) Ajánlatok elbírálása: AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot írja elő, tekintettel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére, amely szerint „Az ajánlatkérő e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

l) Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. (6.sz.minta)

m) A nyertes AT – 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján – átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (4.sz.minta)

n) A nyertes AT szerződéskötésig Nyilatkozatot köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében (5. sz.minta)

o) További benyújtandó dokumentumok:

1. 1. Felolvasólap – EKR űrlap szerint

2. Kereskedelmi ártáblázat – KKD 1.számú melléklet / 1. számú minta szerint

3. Termék adatlap – KKD 1.számú melléklet / 6. számú minta szerint

4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum – EKR űrlap szerint

5. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok

6. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat – EKR űrlap szerint

7. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését) – EKR űrlap szerint

8. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat – EKR űrlap szerint és dokumentumok a

A KKD 17. pontja, valamint a Kbt. 65.§ (7) alapján (adott esetben)

9. A KD 19.4./10. pont szerinti aláírási címpéldány / aláírásminta

10. Nyilatkozat változásbejegyzésről – EKR űrlap szerint, Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)

11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) – EKR űrlap szerint, Üzleti titok indokolás (adott esetben)

12. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) – EKR űrlap szerint

13. Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembe vételéről – EKR űrlap szerint

14. Titoktartási nyilatkozat – EKR űrlap szerint

15. A KD 19.4.16. pontja szerinti nyilatkozatok EKR űrlap szerint

p) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontját.

Az ajánati felhívás módosítással egyidejűleg a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek. A módosított dokumentumok az ajánlati felhívás módosítással egyidejűleg elérhetők az EKR-ben.

muss es heißen:

a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b) Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

d) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).

g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

h) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére

j) Ajánlatok elbírálása: AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot írja elő, tekintettel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére, amely szerint „Az ajánlatkérő e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

l) Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. (6.sz.minta)

m) A nyertes AT - 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (4.sz.minta)

n) A nyertes AT szerződéskötésig Nyilatkozatot köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében (5. sz.minta)

o) További benyújtandó dokumentumok:

1. 1. Felolvasólap - EKR űrlap szerint

2. Kereskedelmi ártáblázat - KKD 1.számú melléklet / 1. számú minta szerint

3. Termék adatlap - KKD 1.számú melléklet / 6. számú minta szerint

4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum - EKR űrlap szerint

5. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok

6. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap szerint

7. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését) - EKR űrlap szerint

8. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap szerint és dokumentumok a

A KKD 17. pontja, valamint a Kbt. 65.§ (7) alapján (adott esetben)

9. A KD 19.4./10. pont szerinti aláírási címpéldány / aláírásminta

10. Nyilatkozat változásbejegyzésről - EKR űrlap szerint, Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)

11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) - EKR űrlap szerint, Üzleti titok indokolás (adott esetben)

12. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) - EKR űrlap szerint

13. Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembe vételéről - EKR űrlap szerint

14. Titoktartási nyilatkozat - EKR űrlap szerint

15. A KD 19.4.16. pontja szerinti nyilatkozatok EKR űrlap szerint

p) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontját.

Az ajánlati felhívás 2. számú módosításával egyidejűleg a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek, a módosított dokumentumok az EKR-ben közzétételre kerülnek.”

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: