Leveringen - 253898-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Roemenië-Oradea: Brood, broodjes, croissants e.d.

2018/S 111-253898

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Penitenciarul Oradea
Parcul Traian nr. 3
Contactpunt(en): Ioan Rosan
410033 Oradea
Roemenië
Telefoon: +40 259419881
E-mail: penitenciaruloradea@gmail.com
Fax: +40 259419884

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: Oradea, str. Parcul Traian Nr.3

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

15813000, 15550000, 15811100

Beschrijving
Brood, broodjes, croissants e.d..
Diverse zuivelproducten.
Brood.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Laagste offerte 632,60 en hoogste offerte 632,60 RON
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 35607
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Parhan Com S.R.L.
Bratca nr. 191, sc. B, et.1, ap. 2
417080 Bratca
Roemenië
E-mail: parhancom@yahoo.com
Telefoon: +40 722465954
Fax: +40 259353643

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 732,60 RON
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Laagste offerte 632,60 en hoogste offerte 632,60 RON
Zonder btw