TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 253905-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Aurich: Aardgas

2018/S 111-253905

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Landkreis Aurich
Fischteichweg 7-13
Ter attentie van: Frau Jungenkrüger
26603 Aurich
Duitsland
Telefoon: +49 4941/16-2305
E-mail: GJungenkrueger@landkreis-aurich.de
Fax: +49 4941/16-2399

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.landkreis-aurich.de

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09123000

Beschrijving
Aardgas.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 1 820 866,07 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 001 Perceel nr: 001
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

EWE Vertrieb GmbH
Staulinie 16-17
26122 Oldenburg
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 721 964,58 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 002 Perceel nr: 002
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH
Feldstraße 10
26506 Norden
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 98 901,49 EUR
Zonder btw