Leveringen - 253916-2020

02/06/2020    S105

Slovenija-Maribor: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije

2020/S 105-253916

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Nacionalna identifikacijska številka: 5054095000
Poštni naslov: Ulica talcev 9
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Služba za javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.
E-naslov: javna.narocila@zd-mb.si
Telefon: +386 22286294
Telefaks: +386 22286589
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-mb.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Naftni derivati, razdeljeni v 2 sklopa

Referenčna številka dokumenta: JN2-B/17
II.1.2)Glavna koda CPV
09000000 Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

1. sklop: 95 oktanski neosvinčen bencin, 98 oktanski neosvinčen bencin, plinsko olje D-2

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09132000 Motorni bencin
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Maribor

II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

1. sklop: 95 oktanski neosvinčen bencin

98 oktanski neosvinčen bencin

Plinsko olje D-2

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 36
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2017/S 106-212240

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN2-B/2017
Št. sklopa: 1
Naslov:

1. sklop: 95 oktanski neosvinčen bencin, 98 oktanski neosvinčen bencin, plinsko olje D-2

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
01/06/2017
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5025796000
Poštni naslov: Dunajska cesta 50
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 16096250
Telefaks: +386 16096253
Izvajalec/koncesionar je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 439 500.00 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Zdravstveni dom dr. ADOLFA Drolca Maribor
Poštni naslov: Ulica talcev 9
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/05/2020

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
09132000 Motorni bencin
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09133000 Utekočinjen naftni plin (UNP)
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Maribor

VII.1.4)Opis javnega naročila:

1. sklop: 95 oktanski neosvinčen bencin

98 oktanski neosvinčen bencin

Plinsko olje D-2

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 38
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 569 500.00 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5025796000
Poštni naslov: Dunajska cesta 50
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: ne
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

Zaradi okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti - zaradi izvedenih ukrepov v zvezi z SARS-CoV-2 (bolezen COVID-19), novega javnega naročila ni bilo mogoče pravočasno izpeljati, zato se z obstoječim izvajalcem veljavnost pogodbe podaljša do zaključka izvedbe novega postopka javnega naročila in sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem po javnem naročilu, vendar največ za obdobje trajanja epidemije.

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

Zaradi okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti - zaradi izvedenih ukrepov v zvezi z SARS-CoV-2 (bolezen COVID-19), novega javnega naročila ni bilo mogoče pravočasno izpeljati, zato se z obstoječim izvajalcem veljavnost pogodbe podaljša do zaključka izvedbe novega postopka javnega naročila in sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem po javnem naročilu, vendar največ za obdobje trajanja epidemije.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 439 500.00 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 569 500.00 EUR