Tjenesteydelser - 253923-2020

02/06/2020    S105

Danmark-Charlottenlund: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 105-253923

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mustapha Katamato
E-mail: muka@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f7be5662-c68a-454a-aeab-5eca165c3717/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f7be5662-c68a-454a-aeab-5eca165c3717/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Elektronisk nøglesystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Elektronisk nøglesystem

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høring af udbudsmateriale på elektronisk nøglesystem

Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg Kommuner udbyder i sensommeren 2020 kontrakt af elektronisk nøglesystem.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Gentofte Kommune valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå materialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelsen må meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af indkøbsafdeling, og hvis det findes hensigtsmæssigt, af udbyders brugergruppe.

Høringssvar bedes skrevet i kommenteringsskemaet og fremsendt til muka@gentofte.dk senest fredag den 11. juni 2020. Mailen bedes mærket ”Høringssvar vedr. udbud af elektronisk nøglesystem”.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden. Høringsmaterialet kan rekvireres ved at fremsende en mail til muka@gentofte.dk

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2020