TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253971-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Portugal-Coimbra: Afvalverzameling en –verwerking

2018/S 111-253971

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.
Avenida Bissaya Barreto, Praceta Mota Pinto Hospital HUC, r/c, Serviço de Aprovisionamento, Setor Aquisição Equipamentos e Serviços
Contactpunt(en): Setor de Aquisições de Investimentos e Fornecimento de Serviços
3000-075 Coimbra
Portugal
Telefoon: +351 239400605
E-mail: arm99@huc.min-saude.pt
Fax: +351 239405144

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.chuc.min-saude.pt

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90510000

Beschrijving
Afvalverzameling en –verwerking.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Laagste offerte 1 615 154,25 en hoogste offerte 1 655 207,40 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 130/99/2018
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

SUCH
Coimbra
Portugal

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 1 700 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 807 578,00 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 6