Diensten - 253975-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2018/S 111-253975

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana
S4111001F
Avenida Manuel Siurot
Contactpunt(en): Servicio de Planificación y Estadística, Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana
41071 Sevilla
Spanje
E-mail: alvaroj.lozano@juntadeandalucia.es

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71400000

Beschrijving
Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 168 537,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Territorio y Ciudad S.L.P.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 278 784,00 EUR
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 168 537,00 EUR
Zonder btw