TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253983-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Reims: Bouwen van gebouwen

2018/S 111-253983

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Agencia au nom et pour le compte de ATMO Grand Est
3 rue du Président Franklin Roosevelt
Contactpunt(en): Agencia
Ter attentie van: M. RENARD
51723 Reims
Frankrijk
E-mail: aurelie.vanpapeghem@agencia-rm.fr

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45210000

Beschrijving
Bouwen van gebouwen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 139 770,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 18-02
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Groupement P+S architecture
2 rue Jeanne d'Arc
51100 Reims
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht