TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253990-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Beheerdiensten in verband met computers

2018/S 111-253990

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía
S4111001F
C/ Zaragoza, 8
Contactpunt(en): Servicio de Contratación, Secretaría General Técnica, Consejería de Justicia e Interior
41001 Sevilla
Spanje
E-mail: consultas.contratacion.cji@juntadeandalucia.es

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72510000

Beschrijving
Beheerdiensten in verband met computers.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 728 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 2016/000038
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Everis Spain, S. L. U. (CIF B82387770)

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 2 728 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 045 911,00 EUR
Zonder btw