TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253998-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Hyères: Opslaan van gegevens

2018/S 111-253998

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Oru Paca
Gip E-Santé Oru Paca 145 Chemin du Palyvestre
Ter attentie van: M. le directeur
83400 Hyères
Frankrijk
Telefoon: +33 498080080
E-mail: direction@orupaca.fr
Fax: +33 494570909

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.orupaca.fr

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.klekoon.com

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72317000, 72600000, 72610000

Beschrijving
Opslaan van gegevens .
Diensten voor computerondersteuning en -advies .
Computerondersteuningsdiensten .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Jaguar Network SASU
71 avenue André Roussin BP 50067
13321 Marseille Cedex 16
Frankrijk
E-mail: adv@jaguar-network.com
Telefoon: +33 488006510
Fax: +33 488006525

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Tribunal administratif
5 rue Racine CS 40510
83041 Toulon Cedex 9
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.fr
Telefoon: +33 494427930
Internetadres: https://toulon.tribunal-administratif.fr/

VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Tribunal administratif
5 rue Racine CS 40510
83041 Toulon Cedex 9
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.fr
Telefoon: +33 494427930
Internetadres: https://toulon.tribunal-administratif.fr/