Prekės - 254017-2019

31/05/2019    S104

Lenkija-Katowice: Dyzelinė alyva

2019/S 104-254017

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 097-235998)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Czesław Kinder
El. paštas: c.kinder@pgg.pl
Telefonas: +48 327161478
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa oleju napędowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 231-1

Nuorodos numeris: 701902632
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09134100 Dyzelinė alyva
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 231-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/05/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 097-235998

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 04/06/2019
Vietos laikas: 07:45
Turi būti:
Data: 07/06/2019
Vietos laikas: 10:45
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 02/08/2019
Turi būti:
Data: 05/08/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 04/06/2019
Vietos laikas: 08:00
Turi būti:
Data: 07/06/2019
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: