Varer - 254033-2019

31/05/2019    S104    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Albertslund: Elektricitet

2019/S 104-254033

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Nina Dalsgaard
E-mail: nd@veks.dk
Telefon: +45 43660642

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forsyningskontrakt om indkøb af el via varebørs

II.1.2)Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

VEKS har til hensigt at indgå en 3 årig kontrakt fra 1.1.2020 med Energi Danmark A/S om levering af el til VEKS' målepunkter.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4 og IV.1.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S har til hensigt at indgå en 3-årig kontrakt fra 1.1.2020 med Energi Danmark A/S om levering af el til VEKS' måleområder beliggende i Stor København og omegn.

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S er en ordregivende enhed omfattet af EU's udbudsregler. Der er valgt tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, da Køber har vurderet at indkøb af el (energi) til brug ved offentlig energiproduktion ikke er udbudspligtigt vareindkøb jf. undtagelsesbestemmelsen beskrevet i Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23 litra b i. Ligeledes fritages alle offentlig vareindkøb for forudgående udbud, hvis varen noteres og købes via varebørs jf. Udbudslovens §81 stk. 3.

Det er Vestegnens Kraftvarmeselskabs opfattelse, at principperne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders indkøb af elektricitet fortsat finder anvendelse.

Kontrakten indgås i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplistede kriterier. Det følger herefter at:

— Elektriciteten indkøbes på en varebørs,

— El-handelsselskabet kan handle i eget navn, men det fremgår af formidlingsaftalen, at ordregiver har ejendomsretten,

— Formidlingsaftalen indeholder volumenfleksibilitet.

Vestegnens Kraftvarmeselskab agter først at indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden, der løber 10 fulde dage fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Energi Danmark A/S
CVR-nummer: 17225898
Postadresse: Hedager 5
By: Århus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Telefon: +45 87426262

Internetadresse: www.energidanmark.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud, Nævnens Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevnenshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2019