Lieferungen - 254157-2022

13/05/2022    S93

Bulgarien-Sofia: Chemische Erzeugnisse

2022/S 093-254157

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUT PO FIZIKOHIMIYa
Nationale Identifikationsnummer: 000663764
Postanschrift: ul. AKAD. G. BONChEV, blok 11, et. 4
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1113
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Dragomir Mladenov Tachev
E-Mail: dtachev@ipc.bas.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/28894
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: научна и научно-изследователска дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на химикали и биохимикали за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24000000 Chemische Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката е доставка на  химикали и биохимикали за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН. Предметът на поръчката е разделен на 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – "Доставка на общи химикали"

Обособена позиция 2 – "Доставка на биохимикали"

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 11 342.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Доставка на общи химикали"

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24000000 Chemische Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Институт по физикохимия – БАН на адрес: гр. София, 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 11, ет. 4.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обособена позиция 1 включва доставка на Буферен разтвор, готов за употреба pH4; Буферен разтвор, готов за употреба pH7; Буферен разтвор готов за употреба pH9; Етанол.

1. Всички продукти трябва да притежават характеристиките, описани в приложените excel файлове по обособени позиции към техническата спецификация.

2. Доставените продукти трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, с данни за фирмата производител.

3. Срокът на годност на всички продукти към датата на всяка доставка следва да бъде не по – малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя.

4. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните Информационни листове за безопасност.

5. Продуктите, за които изрично в техническите изисквания на възложителя е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани с идентична или по-висока от посочената.

6. Предлаганите от участника разфасовки (опаковки) трябва да са съобразени с посочените в техническата спецификация на възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от посоченото в техническата спецификация като обем на разфасовката/опаковката, е необходимо оферираните количества в една опаковка да бъдат по-малки и сборът им да е равен на зададеното от възложителя количество в опаковката на дадения продукт по спецификацията, (например: по обособена позиция 1, продукт Буферен разтвор,готов за употреба pH4 в колона „D“, мерна единица/разфасовка/опаковка е 1 литър, а общото количество, посочено в колона „Е“ е 2 броя. За постигане на изискваното от Възложителя количество в една опаковка от 1 литър е допустимо участникът да предложи 1 опаковка от 1 литър или 2 опаковки по 500 мл., или 2 опаковки по 400 мл. + 1 опаковка от 200 мл, както и други комбинации на разфасовките, с които с една доставка се достига мерна единица/количество от 1 литър. Важно е сбора от предложените количества в предлаганите опаковки да е равен на  количеството изискано в техническата спецификация в колона „D”, което за продукт 1 по обособена позиция 1 е 1 литър. Тази информация се попълва в колона „J“ на техническото предложение, например: за посочения по горе пример по следния начин 1 литър или 2 оп.x500мл. или 2оп.x400мл. + 1оп.x200мл.

В противен случай участникът се отстранява от участие по съответната позиция.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Доставка на биохимикали"

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24000000 Chemische Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Институт по физикохимия – БАН на адрес: гр. София, 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 11, ет. 4.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обособена позиция 2 включва доставка на Хиалуронова киселина, натриева сол (Hyaluronic acid sodium salt ), Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi , молекулно тегло 8 000-15 000 g/mol; Хиалуронова киселина, натриева сол (Hyaluronic acid sodium salt ), Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi, молекулно тегло 150 000-300 000 g/mol; 18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC), 1,2-dioleoyl-sn-glicero-3-phoshocholine; Куркумин (curcumin); Human coronavirus spike protein; Fluorescent Brightener 28 disodium salt solution; Хомотаурин (homotaurine, 3-Amino-1-propanesulfonic acid);  амилоид бета пептид; Betadex Sulfobutyl Ether Sodium; Azithromycin.

1. Всички продукти трябва да притежават характеристиките, описани в приложените excel файлове по обособени позиции към техническата спецификация.

2. Доставените продукти трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, с данни за фирмата производител.

3. Срокът на годност на всички продукти към датата на всяка доставка следва да бъде не по – малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя.

4. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните Информационни листове за безопасност.

5. Продуктите, за които изрично в техническите изисквания на възложителя е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани с идентична или по-висока от посочената.

6. Предлаганите от участника разфасовки (опаковки) трябва да са съобразени с посочените в техническата спецификация на възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от посоченото в техническата спецификация като обем на разфасовката/опаковката, е необходимо оферираните количества в една опаковка да бъдат по-малки и сборът им да е равен на зададеното от възложителя количество в опаковката на дадения продукт по спецификацията, (например: по обособена позиция 1, продукт Буферен разтвор,готов за употреба pH4 в колона „D“, мерна единица/разфасовка/опаковка е 1 литър, а общото количество, посочено в колона „Е“ е 2 броя. За постигане на изискваното от Възложителя количество в една опаковка от 1 литър е допустимо участникът да предложи 1 опаковка от 1 литър или 2 опаковки по 500 мл., или 2 опаковки по 400 мл. + 1 опаковка от 200 мл, както и други комбинации на разфасовките, с които с една доставка се достига мерна единица/количество от 1 литър. Важно е сбора от предложените количества в предлаганите опаковки да е равен на  количеството изискано в техническата спецификация в колона „D”, което за продукт 1 по обособена позиция 1 е 1 литър. Тази информация се попълва в колона „J“ на техническото предложение, например: за посочения по горе пример по следния начин 1 литър или 2 оп.x500мл. или 2оп.x400мл. + 1оп.x200мл.

В противен случай участникът се отстранява от участие по съответната позиция.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 026-065668
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 42412
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

"Доставка на общи химикали"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ФОТ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 131025586
Postanschrift: бул. ОВЧА КУПЕЛ №.13
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: info@fot.bg
Telefon: +359 29506660
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 800.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 405.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 42413
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

"Доставка на биохимикали"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ФОТ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 131025586
Postanschrift: бул. ОВЧА КУПЕЛ №.13
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: info@fot.bg
Telefon: +359 29506660
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 11 030.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 937.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022