Diensten - 254160-2020

02/06/2020    S105

Slovenija-Ljubljana: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

2020/S 105-254160

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5156700000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 15
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Nataša Polanc
E-naslov: javna.narocila@zpiz.si
Telefon: +386 14745367
Telefaks: +386 12326595
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zpiz.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355391/430-12-2020-_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA-pomoč_pri_sistemskih_okoljih.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18462
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pomoč pri vzdrževanju, uvedbi, upravljanju in razvoju sistemskih okolij

Referenčna številka dokumenta: 430-12/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:

Sklop 1: Vzdrževanje zVM in zVSE okolja s podkomponentami

Sklop 2: Vzdrževanje okolja za izvajanje, nadzor in upravljanje informacijskih rešitev zavoda

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vzdrževanje zVM in zVSE okolja s podkomponentami

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Lokacija izvajalca in lokacija ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, SI-1000 Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmetni sklop obsega: osnovne storitve, odpravo napak in dodatne storitve, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega obvestila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Skladno z določilom iz osnutka pogodbe (59. člen).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vzdrževanje okolja za izvajanje, nadzor in upravljanje informacijskih rešitev zavoda

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Lokacija izvajalca in lokacija naročnika ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, SI-1000 Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop obsega osnovne storitve, odpravo napak in dodatne storitve kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega obvestila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Skladno z določilom iz osnutka pogodbe (59. člen).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/06/2020
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 30/11/2020
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 30/06/2020
Lokalni čas: 10:01
Kraj:

Informacijski sistem e-JN

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.6.2020 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 15
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/05/2020