Lieferungen - 254175-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket

2022/S 093-254175

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Nationale Identifikationsnummer: 000325825
Postanschrift: ul. Pasteura 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-093
Land: Polen
E-Mail: przetargi@nencki.edu.pl
Telefon: +48 225892000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nencki.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu pamięci masowej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi licencjami i wsparciem technicznym przez okres 5 lat – etap II

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP-09/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa systemu pamięci masowej wraz z wyposażeniem (sprzęt i oprogramowanie), niezbędnymi licencjami i wsparciem technicznym przez okres 5 lat, oraz autoryzowane szkolenie pracowników Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 510 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis posiadanego przez Zamawiającego systemu pamięci masowej (ISILON): Instytut Biologii Doświadczalnej PAN dysponuje MODULARNYM SYSTEMEM PAMIĘCI MASOWEJ EMC ISILON, który składa się obecnie z 7 węzłów Isilon X200. Każdy węzeł wyposażony jest w dwanaście 3,5 calowych dysków o pojemności 3 TB każdy (36 TB na węzeł), 48 GB pamięci/NOD, łącza ethernetowe 2 x 1 GbE i 2 x 10 GbE oraz 2 łącza Infiniband. Węzły połączone są przy pomocy dwóch, 16 portowych, przełączników Infiniband. Dostępne zasoby (205TB) widziane są w postaci jednej przestrzeni dyskowej oraz jednego systemu plików (OneFS wersja 8).

Rozbudowa nastąpi z zastosowaniem dysków o pojemności 4 TB – każdy węzeł wyposażony będzie w 15 takich dysków. Wymagania dotyczące rozbudowy przez Wykonawcę posiadanego przez Zamawiającego systemu pamięci masowej, opis parametrów przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia został opisany w dokumentach zamówienia (SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteriami oceny ofert w niniejszym zamówieniu były; cena - 60 pkt, Termin realizacji - 20 pkt, Bezprzerwowy dostęp do danych - 20 pkt.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 040-100755
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu pamięci masowej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi licencjami i wsparciem technicznym przez okres 5 lat – etap II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BCoders S.A.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 362568533
Postanschrift: ul. Owczarska, nr 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-351
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 681 181.25 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 510 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Skrót „ustawa Pzp”, „Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

2. Skrót „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty musi zapoznać się z treścią SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Na czynność Zamawiającego:

- 10 dni -jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- 15 dni -jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- 10 dni -na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia.

- 10 dni od dnia, w którym powzięto/ można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1-3.

Na zaniechanie czynności:

- 30 dni od publikacji w Dz.Urz-UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia -od nie przesłania wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- 6 m-cy od zawarcia umowy -od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/o wyniku postępowania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA przy Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022