Dienstleistungen - 254197-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2020/S 105-254197

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Muszalska
E-Mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl
Telefon: +48 542302038

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://warszawa.wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://warszawa.wody.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Okrzei 74a
Ort: Włocławek
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 87-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Muszalska
E-Mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl
Telefon: +48 542302038

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://warszawa.wody.gov.pl/

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku - Zarząd Zlewni we Włocławku, etap I, w podziale na 10 części

Referenznummer der Bekanntmachung: WA.ROZ.2810.56.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku - Zarząd Zlewni we Włocławku, etap I, w podziale na 10 części:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary wymaganych prac zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rowy Dol. Białobrzegi

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Rowy Doliny Białobrzegi- kompleks rowów gm. Słupno i Bodzanów pow. płocki” są urządzeniami funkcjonalnie związanymi z wałem przeciwpowodziowym. Przepływają przez miejscowości: Wykowo w gminie Słupno i Białobrzegi w gminie Bodzanów. Całkowita długość wynosi 14,704 km i na całej długości są uregulowane. JCWP dla tego cieku to PLRW 2000212739 o nazwie Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek.

Ich parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta od 0,80 m do 3,00 m

• średnia głębokość cieku od 1,20 m do 2,20 m

• nachylenie skarp: 1:1,5

Przebiega przez teren obszaru Natura 2000 obszary siedliskowe – Kampinoska Dolina Wisły PLH140029.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 25
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rowy Dol. Ośnickiej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Rowy Ośnickie- kompleks rowów gm. Słupno pow. płocki” są urządzeniami funkcjonalnie związanymi z wałem przeciwpowodziowym. Przepływają przez miejscowości: Rydzyno, Bielino, Liszyno, Wykowo w gminie Słupno. Całkowita długość wynosi 5,664 km i na całej długości są uregulowane. JCWP dla tego cieku to PLRW 2000212739 o nazwie Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek.

Ich parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta od 0,40 m do 0,60 m

• średnia głębokość cieku od 0,80 m do 1,40 m

• nachylenie skarp: 1:1,5

Na odcinku Kompleksu rowów Doliny Ośnickiej nie występują formy ochrony przyrody.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 25
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gąbinianka

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka „Gąbinianka” jest lewostronnym dopływem rzeki „Kanał Dobrzykowski”. Przepływa przez miejscowości: Troszyn polski, Piaski, Nowe Wymyśle, Rumunki, Strzemeszno, Okolusz, Miasto Gąbin i Topólno w gminie Gąbin. Całkowita długość cieku wynosi 17,420 km z czego odcinek uregulowany wynosi 7,130 km tj. w km: 0+000-2+100; 12+390-17+420. Nr JCWP dla tego cieku to PLRW 20002327349 o nazwie Kanał Troszyński. W km 0+000 – 3+817 znajduje się ona na terenie obszaru Natura 2000 – obszary siedliskowe, Kampinoska Dolina Wisły PLH140029.

Jej parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta od 2,0 do 3,5 m nas odcinku ujściowym tj. w km 0+000-2+10o m i od 0,5 do 0,8 na pozostałym odcinku tj. w km 12+390-17+420

• średnia głębokość cieku od 1,1 m do 1,37 m

• nachylenie skarp: 1:1,5

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 25
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Jeżówka

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Jeżówka, prace utrzymaniowe w km: 0+000 - 5+190; 5+490- 6+705 i 6+905 - 8+187 rzeki na terenie gminy Iłów, pow. sochaczewski woj., mazowieckie.

Rzeka Jeżówka jest lewostronnym dopływem rzeki Wisły. Przepływa przez miejscowości: Łady, Łąki, Uderz, Miękinki, Miękiny, Iłów na terenie gminy Iłów. Całkowita jej długość wynosi 8,187 km i na całym odcinku jest uregulowana. Nr JCWP dla przedmiotowego cieku to PLRW 200017273129 o nazwie Jeżówka

Jej parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta ok. 3,0 m na długości 1,0 km na ujściu do rz. Wisły, natomiast na pozostałym odcinku 0,9 m.

• średnia głębokość cieku od 1,0 m do 1,7 m

• nachylenie skarp: 1:1,5

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 29
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Motława

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka „Mołtawa” jest prawostronnym dopływem rzeki Wisły. Przepływa przez miejscowości: Kępa Polska, Cieśle, Gąsewo, Osmolinek, Stanowo, Krawieczyn, Bodzanów, Mąkolin, Makolin Kolonia, Łętowo, Leksyn

W gminie Bodzanów oraz Podleck Nowy, Gocłowo, Blichowo, Badurki, Wołowa, Sąchocino Czyżewo, Sąchocino Praga w gminie Bulkowo, Łoniewo, Czerniewo, Woźniki, Ciółkowo, Ciółkówko w gminie Radzanowo. Całkowita długość rzeki 39,450 km, natomiast uregulowana jest na odcinku 9,058 km. JCWP dla tego cieku to PLRW 20001727329 o nazwie Mołtawa.

Ich parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta od 0,60 m do 5,00 m

• średnia głębokość cieku od 1,00 m do 2,30 m

• nachylenie skarp: 1:1,5; 1:1,2

Na odcinku objętym planem konserwacji nie występują formy ochrony przyrody.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rosica

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka „Rosica” jest prawostronnym dopływem rzeki Wisły. Przepływa przez miejscowości: Podolszyce –Borowiczki w gminie Miasto Płock, Boryszewo Nowe, Boryszewo Stare i Stróżewko oraz Rogozino w gminie Radzanowo. Całkowita długość wynosi 10,690 km natomiast odcinek uregulowany ma długość 3,952 tj. w km. 0+270-0+522; 6+990-10+690. Nr JCWP dla tego cieku to PLRW 2000172738 o nazwie Rosica.

Jej parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta od 0,80 do 1,80 m

• średnia głębokość cieku od 0,90 m do 1,70 m

• nachylenie skarp: 1:1,5

Na odcinku objętym planem konserwacji nie występują formy ochrony przyrody.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wielka Struga

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ciek „Wielka Struga” jest lewostronnym dopływem rzeki Wisły. Przepływa przez teren położony w gminie Gąbin i Łąck. Całkowita długość cieku wynosi 3,316 km i na całym odcinku jest uregulowany. Nr JCWP dla tego cieku to PLRW 20002327349 o nazwie Kanał Troszyński.

Jej parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta ok. 1,8 m

• średnia głębokość cieku od 1,5 m

• nachylenie skarp: 1:2

Na odcinku przewidzianym do konserwacji nie występują formy ochrony przyrody.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ryksa

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Ryksa, prace utrzymaniowe w km: 0+000 - 2+200; 7+302 - 7+782; 11+340-11+640; 13+337 - 22+070 rzeki na terenie gminy Mała Wieś, pow. płocki woj. mazowieckie.

Rzeka „Ryksa” jest prawostronnym dopływem rzeki Wisły. Przepływa przez miejscowości: Podgórze Parcele, Podgórze Wieś, Brody Duże, Węgrzynowo, Stare Arciszewo, Borzeń, Orszymowo, Lasocin, Wilkanowo, Święcice Stare, Święcice Nowe w gminie Mała Wieś. Całkowita długość rzeki 22,070 km, natomiast uregulowana jest na odcinku 11,413 km. JCWP dla tego cieku to PLRW 20001773149 o nazwie Ryksa.

Ich parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta od 0,70 m do 2,00 m

• średnia głębokość cieku od 0,90 m do 1,90 m

• nachylenie skarp: 1:1,5

Na odcinku objętym planem konserwacji nie występują formy ochrony przyrody.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 39
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Słupianka

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Słupianka, prace utrzymaniowe w km: 0+000-1+026; km: 1+576-6+953; km: 15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 rzeki na terenie gmin: Miasto Płock, Słupno i Radzanowo, pow. płocki woj. mazowieckie.

Rzeka „Słupianka” jest prawostronnym dopływem rzeki Wisły. Przepływa przez obręby: Podolszyce –Borowiczki w gminie Miasto Płock, Borowiczki Pieńki, Cekanowo, Słupno, Szeligi, Miszewko Strzałkowskie

W gminie Słupno, Białkowo, Szczytno, Chełstowo i Radzanowo Dębniki w gminie Radzanowo. Całkowita długość wynosi 20,135 km z czego uregulowana jest na długości 9,464. Nr JCWP dla tego cieku to PLRW 20001727369 o nazwie Słupianka.

Jej parametry techniczne wynoszą:

• średnia szerokość koryta od 0,80 m do 3,50 m

• średnia głębokość cieku od 0,90 m do 2,00 m

• nachylenie skarp: 1:1,5; 1;2

Na odcinku objętym planem konserwacji nie występują formy ochrony przyrody.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 39
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kanał Dobrzykowski

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka „Kanał Dobrzykowski” prace utrzymaniowe w km 0+000 – 27+835 rzeki na terenie gminy Gąbin i Słubice pow. płocki woj. mazowieckie oraz Iłów, pow. sochaczewski woj. mazowieckie.

Ciek „Kanał Dobrzykowski” jest lewostronnym dopływem rzeki Wisły. Przepływa przez tereny położone w gminie Gąbin i Słubice pow. płocki oraz gminy Iłów pow. sochaczewski woj. mazowieckie. Całkowita długość wynosi 27+835 km i na całym odcinku jest uregulowany. Nr JCWP dla tego cieku to PLRW 20002327349 o nazwie Kanał Troszyński. W km 0+000 – 11+160 znajduje się ona na terenie obszaru Natura 2000 – obszary siedliskowe, Kampinoska Dolina Wisły PLH140029.

Parametry techniczne „Kanału Dobrzykowskiego” wynoszą:

• średnia szerokość koryta od 0,5 do 1,0 m

• średnia głębokość cieku od 0,8 m do 1,7 m

• nachylenie skarp: 1:1,5

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 44
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

2.2 Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności wygrabiania oraz koszenia wykonywane metodą ręczną lub mechaniczną. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający postanawia, że:Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których mowa powyżej byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa powyżej.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;oraz następujących okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

— zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.)

Dokumenty podmiotów zagranicznych:Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert tj. 6.07.2020r godz. 10:00, wnieść wadium w kwocie odpowiedniej dla danej części:

— dla części 1 – 500,00zł

— dla części 2 – 350,00zł

— dla części 3 – 900,00zł

— dla części 4 – 690,00zł

— dla części 5 – 990,00zł

— dla części 6 – 700,00zł

— dla części 7 – 150,00zł

— dla części 8 – 1000,00zł

— dla części 9 – 1200,00zł

— dla części 10 – 4500,00zł

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych

Powyżej (za wyjątkiem pieniądza) SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału,

Tj. dokumentu elektronicznego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BGK – PGW WP RZGW WARSZAWA nr (PL) 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr WA.ROZ.2810.56.2020 – Część ....”.

Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

W art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

W art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie

Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ);

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(zgodny w treści z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ).

Powyższe dokumenty i oświadczenia (za wyjątkiem oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,) Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów,

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna usługa o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (np. prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, rowach, budowlach przeciwpowodziowych, budowlach piętrzących lub urządzaniach melioracji wodnych) wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto:

— 15.000,00zł Dla Część 1: Rowy Dol. Białobrzegi

— 10.000,00zł Dla Część 2: Rowy Dol. Ośnickiej

— 30.000,00zł Dla Część 3: Gąbinianka

— 20.000,00zł Dla Część 4: Jeżówka

— 30.000,00zł Dla Część 5: Motława

— 25.000,00zł Dla Część 6: Rosica

— 5.000,00zł Dla Część 7: Wielka Struga

— 35.000,00zł Dla Część 8: Ryksa

— 40.000,00zł.Dla Część 9: Słupianka

— 100.000,00zł Dla Część 10: Kanał Dobrzykowski

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi określonej dla tej części, dla której wymagana jest większa wartość.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego powyżej Wykonawca składa Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Tj. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - potwierdzający spełnianie warunku określonego powyżej wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz

— Dowody określające, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie - powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

— dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy,

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,

— JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

— JEDZ aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

— dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi

W szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający, dla każdej części zamówienia, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu

Art. 23 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.

Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

W odniesieniu do warunków określonych w postępowaniu wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SIWZ.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (zgodny z instrukcją z Załącznika Nr 5 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.6 SIWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu Kalkulację prac, dostosowaną do złożonej oferty. Kalkulację prac należy sporządzić według załączonego do SIWZ wzoru kosztorysu. Kalkulacja jest niezbędna zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SIWZ.

Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.18.3 Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych

W § 13 Wzoru umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

W siedzibie Zamawiającego we Włocławku Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, pok. nr 223, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82,

00-844 Warszawa REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem

e-mail: iod@wody.gov.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2810.56.2020 prowadzonym na podstawie Pzp;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz

Art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

h) posiada Pani/Pan:

Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

i) nie przysługuje Państwu:

W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z treścią art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 poz. 118), niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na pod art.11ust.8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub jej zaniechaniu, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy. 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Na czynności, o których mowa w powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust.2 ustawy. 9. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na pod art. 11 ust. 8 ustawy;10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy; 11.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust.1 i 2 ustawy wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy–w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej - „orzeczeniem”. 15. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego; 2) zamawiającym, jeżeli wykonawca,który złożył ofertę, nie jest

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020