Fournitures - 254235-2021

21/05/2021    S98

Pologne-Ostrów Wielkopolski: Implants orthopédiques

2021/S 098-254235

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Adresse postale: ul. Limanowskiego 20/22
Ville: Ostrów Wielkopolski
Code NUTS: PL416 Kaliski
Code postal: 63-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Mosoń
Courriel: zamowienia@szpital.osw.pl
Téléphone: +48 625951118
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.osw.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa implantów ortopedycznych

Numéro de référence: FDZP.226.03.2021
II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Drut Kirschnera, grotowkręt Schanza, gwoździe Steinmana, drut do wiązania.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw implantów do zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz miednicy

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia, stopy

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do chirurgii artroskopowej i małoinwazyjnej w obrębie barku

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do chirurgii stopy

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza głowy kości promieniowej i stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do osteosyntezy płytkowej w obrębie kończyny dolnej i złamań okołoprotezowych

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza bezcementowa i krótkotrzpieniowa stawu biodrowego oraz panewka rewizyjna biodra i system rewizyjny panewki i trzpienia

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do operacji rekonstrukcyjnych, artroskopowych w obrębie stawu kolanowego

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do techniki małoinwazyjnej w chirurgii stopy

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Materiały do rekonstrukcji więzadłowych

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza dwukłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, rewizyjna, rotacyjno-zawiasowa i tymczasowa

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego cementowe, bezcementowe, tymczasowe - SPACER oraz rewizyjne

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gwoździe

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci i młodzieży oraz gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Systemy do rekonstrukcji barku i kolana

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do leczenia złamań w obrębie przedramienia i ręki

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego o zwiększonej mobilności

Lot nº: 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa, cementowana

Lot nº: 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

Lot nº: 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw do rekonstrukcji MPFL i ACJ

Lot nº: 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Szkło bioaktywne

Lot nº: 23
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implant do przestrzeni podbarkowej

Lot nº: 24
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

System kompleksowego zaopatrzania urazów barku

Lot nº: 25
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Innowacyjny system szycia łąkotek

Lot nº: 26
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/06/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/05/2021