Supplies - 254245-2021

Submission deadline has been amended by:  292669-2021
21/05/2021    S98

Poland-Krakow: Combat uniforms

2021/S 098-254245

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 3 Regionalna Baza Logistyczna
National registration number: 121390415
Postal address: ul. Montelupich 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-901
Country: Poland
Contact person: Ewa Parfieniuk
E-mail: e.parfieniuk@ron.mil.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – czapki, koszulobluzy, kurtki, kombinezony, swetry

Reference number: 84/2021
II.1.2)Main CPV code
35812000 Combat uniforms
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania.

Zakres zamówienia obejmuje sześć zadań, tj.:

— zadanie nr 1 – czapka zimowa WS – 2 346 szt.,

— zadanie nr 2 – koszulobluza pod kamizelkę ochronną WS – 2 760 szt.,

— zadanie nr 3 – kurtka ćwiczebna z ocieplaczem – 600 szt.,

— zadanie nr 4 – kurtka puchowa WS – 1 650 szt.,

— zadanie nr 5 – kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu – 3 594 kpl.,

— zadanie nr 6 – sweter WS – 2 250 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w odpowiednich Wymaganiach techniczno-użytkowych stanowiących dokumenty zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131 wydanie C wersja 1.

System zarządzania jakością wykonawcy bądź podwykonawcy, musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015.

Przedmiot zamówienia objęty jest wymaganiami w zakresie znakowania kodem kreskowym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Czapka zimowa WS

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18443300 Headgear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy Jawidz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – czapki zimowe WS w ilości 2 346 szt..

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) 110/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 r.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: wzór oferowanego w zakresie zadania nr 1 przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedna sztuka czapki zimowej WS w rozmiarze 58 wraz z kominem (zgodnie z WTU 110/DKWS).

4. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego środka dowodowego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo:

— zadanie nr 1 – czapka zimowa WS – 1 500 szt.

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 11 500,00 PLN.

2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, w sytuacji gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Koszulobluza pod kamizelkę ochronną WS

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113470 Protective shirts or pants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy Jawidz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – koszulobluza pod kamizelkę ochronną WS w ilości 2 760 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) 115/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 r.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: wzór oferowanego w zakresie zadania nr 2 przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedna sztuka koszulobluzy pod kamizelkę ochronną WS w rozmiarze L (zgodnie z WTU 115/DKWS).

4. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego środka dowodowego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo:

— zadanie nr 2 – koszulobluzy pod kamizelkę ochronną WS – 1 300 szt.

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 18 500,00 PLN.

2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, w sytuacji gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kurtka ćwiczebna z ocieplaczem

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy Jawidz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kurtka ćwiczebna z ocieplaczem w ilości 600 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) 84/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 r.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: wzór oferowanego w zakresie zadania nr 3 przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedna sztuka kurtki ćwiczebnej z ocieplaczem wraz z czapką w rozmiarze L (zgodnie z WTU 84/DKWS).

4. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego środka dowodowego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo:

— zadanie nr 3 – kurtka ćwiczebna z ocieplaczem – 200 szt.

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 12 000,00 PLN.

2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, w sytuacji gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kurtka puchowa WS

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy Jawidz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kurtka puchowa WS w ilości 1 650 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) 103/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 r.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: wzór oferowanego w zakresie zadania nr 4 przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedna sztuka kurtki puchowej WS w rozmiarze L (zgodnie z WTU 103/DKWS).

4. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego środka dowodowego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo:

— zadanie nr 4 – kurtka puchowa WS – 200 szt.

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 12 900,00 PLN.

2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35812000 Combat uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy Jawidz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 5 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu w ilości 3 594 kpl.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) 118/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 r.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: wzór oferowanego w zakresie zadania nr 5 przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jeden komplet kombinezonu ćwiczebnego letniego WS w kamuflażu w rozmiarze 100/175/94 (zgodnie z WTU 118/DKWS).

4. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego środka dowodowego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo:

— zadanie nr 5 – kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu – 2 500 kpl.

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 86 500,00 PLN.

2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, w sytuacji gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sweter WS

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18235300 Sweatshirts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy Jawidz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 6 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – swetry WS w ilości 2 250 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) 99/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 r.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: wzór oferowanego w zakresie zadania nr 6 przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: trzy sztuki swetra WS:

— jedna sztuka swetra WS w rozmiarze L w kolorze czarnym 19-4006 TCX,

— jedna sztuka swetra WS w rozmiarze L w kolorze coyote 18-0724 TCX,

— jedna sztuka swetra WS w rozmiarze L w kolorze oliwka 19-0309 TCX,

(zgodnie z WTU 99/DKWS).

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego środka dowodowego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji zamawiający może zakupić dodatkowo:

— zadanie nr 6 – sweter WS – 300 szt.

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 10 000,00 PLN.

2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę zdolności finansowej niezbędnej do realizacji niniejszego zamówienia.

W zakresie powyższego warunku zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiające realizację zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w niniejszym postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Minimalny poziom zdolności wymagany przez zamawiającego w zakresie powyższego warunku to wykazanie przez wykonawcę, iż posiada on zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1: 72 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2: 129 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3: 93 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4: 118 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5: 523 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6: 94 000,00 PLN.

2. W przypadku gdy wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia na dwa, trzy, cztery, pięć lub sześć zadań, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zobowiązany będzie wykazać, iż posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, na które składa ofertę.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie minimalnego poziomu zdolności wymaganego przez zamawiającego w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej musi wykazać w całości co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy wykonawcy wspólnie (dopuszczalne jest „sumowanie” spełniania powyższego warunku).

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (w zakresie danej części) – zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących dokumentów potwierdzających spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na formularzu JEDZ. Zamawiający zastrzega, iż w celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV formularza JEDZ;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć powyższej informacji, składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

5. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, będzie polegał na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych przekazuje wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

W celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby wykonawca – w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, składa w odniesieniu do tych podmiotów:

— oświadczenie tego podmiotu, o którym mowa w pkt 4a,

— podmiotowe środki dowodowe wskazane w sekcji VI.3 pkt 4 lit. a oraz od c do f niniejszego ogłoszenia potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania przewidziane względem wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, które są załącznikiem do dokumentacji zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/07/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/07/2021
Local time: 08:30
Place:

Niepubliczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, przy użyciu platformy zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp.

2. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe określone w niniejszym ogłoszeniu w sekcji II 2.4 (w zakresie każdego zadania).

Przedmiotowe środki dowodowe (o których mowa sekcji II 2.4 niniejszego ogłoszenia) wykonawca przekazuje na własny koszt i ryzyko do siedziby zamawiającego w sposób i w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

3. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, zgodnie z którą, zamawiający w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać badania i oceny złożonych ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), obowiązany będzie złożyć wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w sekcji III.1.2 niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów wymienionych poniżej:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w ustawie Pzp: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4 – dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b – odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; art. 109 ust. 1 pkt 3 – odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp.

5. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy, zamawiający zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w druku oferta informacji o przewidywanym w ramach danego zadania podwykonawstwie oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie w ramach danego zadania wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/-com (jeżeli są już znani) wraz z podaniem nazw/firm podwykonawcy/-ców (również w JEDZ część II sekcja D). Na wezwanie zamawiającego wykonawca przekazuje także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Jednolity europejski dokument zamówienia) dotyczące tych podwykonawców.

6. Oferta musi zawierać ponadto wypełniony druk oferta, formularz cenowy oraz pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej złożenia został opisany w dokumentach zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przewidziane dla postępowań, których wartość przekracza progi unijne.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

— niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, na projektowane postanowienie umowy,

— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno zawierać m.in. wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2021